In de Excel cel staat "#NAAM?" als ik de Exact Online formule `I_EOL_TXN_AMOUNT_DC` gebruik

Gelijkend op de vraag In cellen met Invantive formules staat #N/B of #N/A in plaats van de waarde kan ook in een Excel cel de waarde “#NAAM?” staan, bijvoorbeeld als de Exact Online formule I_EOL_TXN_AMOUNT_DC gebruikt wordt voor het opvragen van de getotaliseerde boekstukregels.

#NAAM?” wordt typisch getoond als een formule gebruikt wordt die niet bekend is in Excel:

image

Echter, I_EOL_TXN_AMOUNT_DC is een geldige Excel formule.

Controleer in dat geval de versie van de Invantive Control for Excel add-in. De formule I_EOL_TXN_AMOUNT_DC is beschikbaar in alle releases vanaf 20.1.398.

In release 20.0.148 is deze Excelfunctie niet beschikbaar. Alle overige Exact Online formules zijn wel beschikbaar.

De versie van Invantive Control for Excel kan opgevraagd worden via het Help menu en dan “Over Invantive Control for Excel” in het lint “Invantive Control”:

Versie informatie

Nieuwe productieversies zijn te downloaden op https://download.invantive.com. Voor BETA-versies zijn de releases te vinden via https://releasenotes.invantive.com.