AFAS Data Replicatie error (-2147180999: Unexpected backend error.)

Error melding op de data replicatie van AFAS:

-2147180999: Unexpected backend error.
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.

Krijg deze melding bij het repliceren van sommige GetConnectoren. Dit betreffen custom GetConnectoren.

Versienummer 20.0.119

Vraag; hoe los ik deze melding op?

Wat staat er in Systeemberichten of trace file hierover qua call stack, tekst en foutmeldingscode?

Zie https://cloud.invantive.com/app/diagnostics/logging/37875066
Issue bij veel databases, op dezelfde GetConnectoren (Profit_debtor, Profit_debtor_invoices, Infine_Debiteuren, Infine_Crediteuren).

Wat is de exacte tekst en foutcode?

2020-12-17 01:30:26.317 Warning itgendhb173: Context: select /*+ ods(true, interval '1 second') */ count(*) from   AfasOnline.GetConnector.Profit_Debtor@aol
2020-12-17 01:30:26.333 Error itgencun016: Error -2147180999: -2147180999: Unexpected backend error.

The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
2020-12-17 01:30:28.351 Error -2147180999: System.Net.WebException

Dit is bug in het serverproces van AFAS Profit. Een HTTP 500 is altijd een API server issue die niet juist afgehandeld wordt. De waarde -247180999 komt uit AFAS terug als foutmelding. Hexadecimaal is dat 80049E39 (je kunt dat via calc.exe omrekenen). Dit is een generieke error uit AFAS (voorbeeld).

Misschien ten overvloede: controleer dat je geen afwijkende instellingen hebt gemaakt voorafgaand. Indien toch: probeer anders zonder die aanpassingen nogmaals.

Advies is om de native call log te maken en die door de AFAS applicatiebeheerder te laten indienen als een bugrapport bij AFAS.