Alle queries uit Loket geven een foutmelding: Error converting value True to type 'System.Collections.Generic.ICollection'

Sinds gisteren geven alle queries op Loket.nl de volgende foutmelding:

Error converting value True to type ‘System.Collections.Generic.ICollection`1[System.String]’. Path ‘paths[’/providers/employers/employees/employments/{employmentId}/documenttemplates/{documentId}/generatedocument/preview’].post.requestBody.content[‘application/json;version=2018-01-01’].schema.properties.templateEmployerId.required’, line 1, position 3993049.

Could not cast or convert from System.Boolean to System.Collections.Generic.ICollection`1[System.String].

Er is op dit moment sprake van een ernstige storing in de koppeling met Loket. Het is niet mogelijk om gegevens uit te wisselen. Deze storing geldt voor alle operating systemen en zowel online als on-premise producten.

Oorzaak van de storing is een aanpassing in de specificaties van Loket. Via https://status.invantive.com kunt u zich abonneren (knop “Subscribe”) op automatische statusupdates.

Voor gebruikers van Invantive Data Hub biedt BETA versie 20.1.366 mogelijk een oplossing doordat die handmatig gecorrigeerde specificaties bevat. Deze versie is te vinden via https://releasenotes.invantive.com in de kolom “BETA products”.

Er is nog geen zicht op een oplossingsmoment.

Een aangepaste versie van Loket is vandaag beschikbaar gemaakt (19 februari 2021). Een upgrade van Invantive software is niet nodig.

Het kan enkele dagen duren tot de aangepaste versie van Loket opgehaald wordt en de software weer werkt voor on-premise producten zoals Invantive Data Hub.

Advies is daarom om de lokale cache te legen:

Die zou het probleem moeten oplossen.