Foutmelding itgenclr010 toevoegen database Loket.nl

Ik krijg onderstaande foutmelding. Bij het toevoegen van een Loket.nl database in de Invantive Cloud.

itgenclr010
The database ‘Invantive Cloud - Test LoketNlRest’ could not be opened.

Enig idee waar de oorsprong van de foutmelding ligt en hoe ik het kan oplossen?

Dank. De achterliggende foutmelding is te vinden in “Systeemberichten” op Invantive Cloud:

The database ‘Invantive Cloud - Test LoketNlRest’ could not be opened.
Error converting value {null} to type ‘System.Int32’. Path ‘_embedded[0].providerSettings.groupCode’, line 1, position 510.
Null object cannot be converted to a value type.

met call stack:

System.InvalidCastException
Newtonsoft.Json.JsonSerializationException
ValidationException
at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.EnsureType(JsonReader reader, Object value, CultureInfo culture, JsonContract contract, Type targetType)

Het lijkt er op dat er een wijziging op Loket is die een storing veroorzaakt. Ik moet dit even intern afstemmen.

Indien de eindgebruiker al een database heeft, dan raad ik aan om ondertussen via delegatie te werken. De oude API-specificatie van Loket zal nog beschikbaar zijn in hun cache.

Hartelijk dank voor het snelle oppakken!

Ik werk dan nu met een tijdelijke delegatie, en wacht de reactie verder af.

De groepcode van een werkgever is niet verplicht meer en dat leidde tot genoemde fout.

De releases van het einde van deze week zullen dit probleem oplossen.

Ik krijg wederom een foutmelding bij het toevoegen van een nieuwe database van Loket.nl in Invantive Cloud.

Is er een instelling die ik moet aanpassen? De klant zelf krijgt dezelfde foutmelding bij het proberen toe te voegen.

In dit geval was de oorzaak vergelijkbaar. In de gegevens van de werkgever ontbrak een waarde bij een aantal velden zoals huisnummer. Invantive Cloud is aangepast zodat dit niet meer leidt tot een foutmelding. Deze wijziging is reeds in productie genomen.