An error occured - 5e626408-6880-469f-b786-35a4e6cbce3d itgenclr009: Static method requires null instance, non-static method requires non-null instance

Kan al 2 dagen geen gebruik maken van Invantive cloud:

Vandaag:
Ontwikkeling >> Applicaties >> APPLICATIE >> Modules >> MODULE

foutmelding:
An error occured - 5e626408-6880-469f-b786-35a4e6cbce3d itgenclr009: Static method requires null instance, non-static method requires non-null instance.

Gisteren:
Algemene fout van de soort ‘06D79D’.
Request failed: OData Version: 4, Error: The remote server returned an error: (500)

Algemene fout van de soort ‘AC0FE8’.
Fout itgenclr006: Externe fout in Invantive Data Hub - Cannot access a disposed object
Invantive Control geeft itgenclr006 bij synchronisatie vanuit Excel met Exact Online
Fout itgenclr006: Externe fout in Invantive Data Hub. Cannot access a disposed object

Meer informatie over de foutmelding itgenclr009 is te vinden op Itgenclr009: Static method requires null instance, non-static method requires non-null instance.

Mochten er meerdere punten zijn, gelieve dan per punt een apart topic te starten.

Een nieuwe release 24.0.26 is in product genomen op Invantive Cloud. Deze lost de foutmelding itgenclr009 op bij het starten van applicaties direct vanuit Invantive Cloud.

Voor productiegebruik raden we het gebruik van Invantive App Online aan.