Error itgenlic824: Invantive Data Hub can not be used due to the previously shown message(s)

Ik krijg sinds 13-5-2022 deze melding:

2022-05-13 21:00:43.790 Information itgencun016: itgenlic824: Invantive Data Hub can not be used due to the previously shown message(s).
2022-05-13 21:00:45.806 Error itgenlic824: Invantive.Basics.InvantiveLicenseException
at Invantive.Basics.ValidationException…ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url) at Invantive.Basics.InvantiveLicenseException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String errorCode, String errorMessage, String kindRequest, Exception innerException, String nk, Nullable1 uid)
at Invantive.Producer.GenericUIHelper.DisableApplication(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String txt, String naturalKey, Boolean showErrorToUser)
at Invantive.Producer.GenericUIHelper.K.MoveNext()
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.MoveNextRunner.Run()
at System.Threading.Tasks.AwaitTaskContinuation.RunOrScheduleAction(Action action, Boolean allowInlining, Task& currentTask)


Wie heeft een idee om dit op te lossen?

Deze melding hangt samen met het opleveren van het idee Improve itgenlic278 error.

De meldingen met code itgenlic824 en itgenlic823 wordt als het goed is voorafgegaan door meer tekst betreffende een of meer vervallen facturen.

Gelieve te controleren of dit probleem nog speelt; er zijn sinds 2 weken meerdere storingen op Exact Online, welk platform Invantive zelf ook gebruikt voor de verwerking van facturen en betalingen hierop.

Als het goed is, dan zijn inmiddels alle betalingen via RABOBank ontvangen en verwerkt.

De status is te zien in https://status.invantive.com en in het scherm “Facturen” op Invantive Cloud. Dit scherm is snel te bereiken via Anmelden

In het scherm “Facturen” zijn zowel de facturen te downloaden als online te betalen. Na betaling zal een betaalvakantie ingesteld worden. Hiermee werkt het weer binnen 1 werkuur. Als een betaalvakantie is ingesteld, dan zal nog steeds een melding over vervallen facturen gegeven worden (itgenlic825 of itgenlic826); deze melding hindert echter het gebruik niet.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.