Apply more optimal filter on DIVISION_CODE for Invantive SQL views for large volumes of companies

Bij het verder testen van de nieuwe views (Power BI subadministratie debiteuren en crediteuren per jaareinde - #6) constateer ik wat performance problemen.
Het verstuurde verzoek is gefilterd op een specifieke division_code om de op te vragen data te minimaliseren en de belasting op het platform te minimaliseren.

Ik krijg netjes de opgevraagde data voor alleen de specifiek opgevraagde division_code. Ik constateer dat het opvragen ‘lang duurt’ in vergelijking met de overige opgevraagde data.

Uit inspectie van Sessie I/O op Invantive Cloud vermoed ik dat voor deze views op de achtergrond eerst de data voor alle divisions worden opgevraagd en pas hierna filtering naar division_code heeft plaatsgevonden.

Het is inderdaad mogelijk dat de standaard optimalisatie qua filteren op administratie te laat toegepast wordt bij views. Op korte termijn komen we er niet aan toe om dit te verbeteren in de SQL-optimizer. Ik zet dit punt om naar een Idea.