Artikelen inactief maken voor betere prestaties

De performance van de Exact Online API’s is niet altijd even optimaal. Het verwerken van bijvoorbeeld nieuwe prijzen is soms daardoor niet mogelijk binnen een acceptabele tijd, vooral als het gaat om honderdduizenden artikelen.

Een manier om de doorlooptijd alsnog terug te brengen naar acceptabele proporties is het beperken van het aantal artikelen dat actief verkocht wordt. Tenslotte: voor artikelen die niet verkocht en dus ook niet meer ingekocht worden is het niet nodig om de prijzen bij te werken.

Met de volgende twee queries op Exact Online bepaal je snel en eenvoudig welke artikelen in aanmerking komen om niet meer verkoopbaar te zijn. Gebruik het Excel-werkboek om te kijken welke artikelen niet recent of nooit verkocht zijn en overweeg om de Verkoopbaar-eigenschap te veranderen.

Exact Online Verkoopstatistieken

De eerste query bepaalt voor alle verkoopfactuurregels welke artikelen verkocht zijn door het aantal verkoopregels te bepalen en de eerste en laatste factuurdatum:

create or replace table SalesItemStatistics@inmemorystorage
as
select sil.Division
,   sil.Item
,   count(*) 
    Cnt
    label '#Sales Lines with Item'
,   min(sil.InvoiceDate) 
    InvoiceDateMin
    label 'First Invoice'
,   max(sil.InvoiceDate) 
    InvoiceDateMax
    label 'Last Invoice'
from  salesinvoicelinesincremental sil
where sil.LineNumber != 0
group
by   sil.Division
,   sil.Item

De volgende query combineert deze historische verkoopcijfers met het volledige artikelbestand uit Exact Online:

create or replace table ItemsForDisablingInactiveItems@InMemoryStorage
as
select itm.Code
,   itm.StartDate
,   itm.EndDate
,   itm.IsSalesItem
--
,   sis.Cnt
,   sis.InvoiceDateMin
,   sis.InvoiceDateMax
from  ItemsIncremental itm
left
outer
join  SalesItemStatistics@inmemorystorage sis
on   sis.item = itm.id
order
by   sis.cnt desc

select *
from  ItemsForDisablingInactiveItems@InMemoryStorage
order
by   Code

local export results as "c:\temp\analyse.xlsx" format xlsx include headers