Automatisch inloggen, komt steeds met verkeerd password op. Waar kan ik dit wijzigen?

Waar kan ik dit wijzigen?

Wachtwoord

Het wachtwoord wordt bij voorkeur ingesteld bij de database in het aanmeldscherm op Excel. De inhoud van het aanmeldscherm varieert afhankelijk van de omgevingen, maar lijkt op:

Het wachtwoord kan in het tweede veld ingevuld worden.

TOTP-verificatiecode

De zescijferige verificatiecode wordt - indien automatisch bepaald - afgeleid uit de waarde bij “Two-step secret”:

Two-step secret

Tips en risico’s rond het ophalen van dit “secret” zijn te vinden op Circumvent Exact Online 2FA to avoid entering PIN-code every ten minutes (Engels).

Het invullen van het two-step secret is niet verplicht; het is een handigheidje om te voorkomen dat regelmatig een code opnieuw ingevuld moet worden.

Dit kan ook voorkomen worden door het “OAuth Client ID”, “OAuth Client Secret” en de “OAuth Redirect URI” in te vullen. Na de eerste keer aanmelden in een sessie zal onderwater elke tien minuten opnieuw een herautorisatie plaatsvinden.