Automatisch opzoeken relatie classificatiecodes en omschrijving op Exact Online via SQL

Exact Online biedt de mogelijkheid om zelf in een administratie een lijst van discrete waardes op te stellen die gebruikt kan worden om relaties (zoals klanten en leveranciers) onder te verdelen. Dit zijn de relatie classificatiecodes.

Op relaties kunnen maximaal 8 classificaties gedefinieerd worden.

Via Invantive SQL waren voorheen alleen de GUID’s zichtbaar van de toegekende classificatiewaardes, zoals “5ea4c05a-5a5f-4bca-b45e-61a3d80cca2e”.

Vanaf Invantive SQL 20.0.150 en 20.1.415 BETA worden automatisch de bijbehorende code en omschrijving van de toegekende classificatie opgezocht voor de relatie en opgenomen als twee groepen van acht kolommen in het formaat:

classification[X]code
classification[X]description

voor de tabellen ExactOnlineREST..Accounts en ExactOnlineREST..AccountsBulk.

Dankzij de nieuwe platgeslagen classificatiewaardekolommen kunnen tot acht joins bespaard worden in een SQL query op Exact Online, hetgeen vooral bij complexe rapportages snelheidswinst biedt.

Onderstaand voorbeeld laat zien hoe met SQL de classificaties van een relatie opgehaald worden:

De Exact Online query is:

select division
,   code
,   'some company name' name
,   classification1
,   classification1code
,   classification1description
from  exactonlinerest..accounts@eol
where classification1 is not null
limit 100

De platgeslagen velden zijn niet zichtbaar in de *Incremental tabellen op basis van de Sync API’s omdat dit de genormaliseerde structuur zou doorbreken zoals uitgelegd in Verzoek finetunen incremental tabellen Exact Online.