Nog makkelijker SQL met Exact Online

Nieuwe versie Exact Online SQL Query Tool

Op de Downloads-pagina van de Invantive website staat een nieuwe 2015 versie van de gratis Invantive Query Tool waarmee je SQL op Exact Online kunt uitvoeren. Hiermee bouw je gemakkelijk rapporten, overzichten en cash flow prognoses.

In deze blog post lees je meer over de nieuwe mogelijkheden.

Instructievideo Exact Online SQL

Om je sneller op gang te krijgen met Exact Online SQL, hebben we een video gemaakt waarin je leert hoe je Exact Online SQL kunt uitvoeren:

Exact Online Administratie kiezen

Je kunt nu niet alleen werken met de laatst gebruikte administratie in de Exact Online website, maar ook zelf een administratie opgeven. Je kunt een administratie opgeven die voor alle SQL statements geldt, maar ook per statement een afwijkende.

Om een toekomstige Exact Online administratie op te geven voor alle toekomstige SQL statements, gebruik je het ‘use’ statement, zoals:

use 123456

De lijst van beschikbare administraties kun je opvragen met:

select administration_code@
,   administration_number@
,   administration_name
from  Administrations

Dat ziet er dan als volgt uit:

Om specifiek voor een SQL statement de gewenste administratie op te geven gebruik je ‘division’ in de where-clause, zoals:

select *
from  GLAccounts
where division=760970

Gemakkelijker Configureren

Gedurende de configuratie wordt voor alle Exact Online websites heel handig een aparte groep toegevoegd met de naam ‘Exact Online’:

Exact Online Documentatie

Behalve documentatie bij de tabellen en views, vind je nu ook in de resultaten meer documentatie. Wil je bijvoorbeeld weten wat de mogelijke waardes zijn voor het type van een grootboekrekening? Zweef met de muis boven de kolom en je ziet:

20150310-exact-online-documentation

Extra Exact Online SQL Operatoren

Behalve de gelijkheidsoperator ‘=’ worden nu ook de volgende operatoren ondersteund in de where-clause van een Exact Online SQL-statement:

 • Ongelijk (’!=’)
 • Leeg (‘is null’)
 • Groter dan (’>’)
 • Groter dan of gelijk aan (’>=’)
 • Kleiner dan (’<’)
 • Kleiner dan of gelijk aan (’<=’)

Plaatjes en PDF previews ophalen uit Exact Online

Op meerdere plekken in Exact Online kun je plaatjes of documenten koppelen aan je Exact Online administratie. De Invantive Query Tool toont hiervan een preview als plaatje voor de meest gebruikte afbeeldingsformaten gif, png en jpg. Als het document een Adobe PDF document, dan wordt de eerste pagina in het klein getoond. Hieronder een voorbeeld met een aantal sterrenstelsels:

20150310-exact-online-download-images

Prestatieverbetering

De prestaties waren al verregaand geoptimaliseerd door het gebruik van een cache op de PC, maar in de laatste versie hebben we hier nog extra prestatie-verbeteringen aan toegevoegd. Je kunt nu extra filters opgeven waardoor de hoeveelheid gegevens die opgehaald wordt verder beperkt wordt. De filters kun je opvragen door met de muis te zweven boven de naam van de tabel:

20150310-exact-online-server-side-filters

Bij een aantal tabellen wordt ook het gebruik van downloadid ondersteund. Hiermee kun je de resultaten beperken tot de mutaties sinds je de laatste keer met dezelfde downloadid gegevens hebt opgevraagd. Dit is erg handig om “incrementeel” gegevens te verwerken vanuit Exact Online.

Tenslotte kun je voortaan ook tabellen met extreem veel kolommen snel opvragen. Je kunt zelfs lege kolommen uitsluiten in de resultaten met hulp van:
set hideemptycolumns true

select *
from  GLAccounts
where division=760970