Online SQL Editor

Invantive Cloud bevat een online editor waarmee SQL-statements opgesteld en uitgevoerd kunnen worden voor ruim 70 (cloud)platformen zoals Yuki, Visma.net Financials, Teamleader en Exact Online. Met de Invantive SQL-statements kunnen ook gemakkelijk gegevens uitgewisseld worden tussen platformen. De SQL editor werkt zowel op Windows, Mac, Linux als op smart phones en tablets. Dit topic leert u meer over het gebruik van SQL op Invantive Cloud, de SQL-taal en de uitvoer naar bijvoorbeeld Excel of PDF.

Voorbereidingen

Voor het gebruik van de Online SQL Editor is het nodig om eerst een account te registreren zoals bijvoorbeeld te zien in onderstaande filmpje:

Daarnaast dient u vooraf een database te definiëren. Dit werkt voor vrijwel alle platformen hetzelfde, zoals beschreven op Register your first Database on Invantive Cloud (Engels). Het volgende filmpje toont een voorbeeld hoe een database gedefinieerd wordt voor Teamleader:

Online SQL opstellen

De SQL editor vindt u in het menu “Ontwikkeling”:

Vervolgens kiest u de gewenste database waar u queries voor wilt schrijven:

De SQL editor is ook bereikbaar direct via een knop “SQL Editor” bij de databasedefinitie:

Na selectie verschijnt de SQL editor met de editor (1), de lijst van beschikbare objecten (tabellen, views, blauwe 2), de resultaten (3) en de uitvoer via dbms_output (4):

SQL bestaat overwegend uit “queries”: opvragingen van gegevens. In de editor (blauwe 1) kunt u queries invoeren zoals:

select *
from   ServiceDeskQueues

De tekst van de editor wordt opgeknipt op witregels. De query waar de cursor staat kunt u uitvoeren met de knop “Uitvoeren”. De resultaten verschijnen dan automatisch onder het tabblad “Resultaten”:

Query resultaten

Andere SQL-statements dan queries zijn ook mogelijk, zoals het bijwerken van gegevens met een update of het synchroniseren van twee systemen met synchronize. De volledige mogelijkheden staan beschreven in de zogenaamde “SQL-grammatica”.

Talrijke praktische voorbeelden van handige SQL-statements die je meteen kunt gebruiken zijn te vinden in de forums.

Bij terugkomst in de online SQL editor na eerder gebruik dan staan de laatst gebruikte queries nog steeds in het venster. Dit wordt per apparaat lokaal onthouden. De resultaten worden (bewust) niet onthouden door de online SQL editor.

Gegevens Uitwisselen

Voor het uitwisselen van gegevens tussen platformen kan de online SQL editor ook gebruikt worden. Voorbeelden van scripts voor gegevensuitwisseling zijn beschreven op:

Naast het synchronize statement wordt ook vaak een union distinct gebruikt voor incrementeel synchroniseren:

Historie

De SQL editor is Invantive Cloud is een doorontwikkeling voor web-gebruik van de Online SQL Editor op basis van Invantive Producer. Deze Online SQL Editor kon van maximaal één platform tegelijk gegevens verwerken.