Automatische synchroniseren van 1 hoofd Exact Online administratie naar overige administraties

Wij hebben 3 Exact Online administraties waarvan wij vanuit de hoofdadministratie enkele stamgegevens willen synchroniseren richting de overige twee administraties.

Wij willen dit voor:

  • CostUnits (ca. 150 records per division, per jaar 40 groeiende)
  • GLAccounts (ca. 450 records per division)
  • Accounts (ca. 250 records per division en langzaam groeiende) incl. gerelateerde tabellen Contacts en BankAccounts

Bij voorkeur wordt dit proces 1 of 2 keer per dag uitgevoerd op een ingepland tijdstip.
Zou helemaal mooi zijn als we dit proces ook nog handmatig zouden kunnen aanroepen via een specifieke URL.

Ben nieuwe wat mogelijk is met Invantive Cloud en hoe deze scripts er uit zouden zien.

Heb je wat meer informatie? Wil je het in een database wegzetten, wil je het in een ander programma inlezen, wil je het met Power BI aanroepen, etc.

Er is veel documentatie beschikbaar over hoe je kan beginnen bij je specifieke wensen.

Ik heb hier gisteren ook telefonisch contact overgehad met @forums.

Wat wij willen is een sync van o.a. Accounts binnen Exact administratie naar andere Exact administraties.
Er is inderdaad wel documentatie beschikbaar maar ik heb Invantive gevraagd om ondersteuning. Ik heb gevraagd welke partner van Invantive ons hierbij kan ondersteunen en men gaf aan dat dit onderwerp onvoldoende wordt opgepakt door hen en dat me daarom tot Invantive moet richten.

Ook hebben we al e.e.a. geprobeerd op basis van de documentatie op het forum. Met de sync functie binnen Invantive Cloud is het gelukt om nieuwe records aan te maar de bestaande records leveren geen update op maar weer nieuwe inserts. Dit heeft waarschijnlijk te maken met ID velden die over alle administraties van Exact uniek moeten zijn.

Daarnaast zitten we met de problematiek van foreign keys. Zeker bij accounts heb je te maken met foreign keys die naar diverse andere tabellen verwijzen maar die ook per administratie (division) afwijkend zijn.

Ook willen wij deze sync processen dagelijks laten lopen. Daar heb ik nog geen gevoel bij hoe we dit moeten inregelen.
Een nice-to-have zou zijn het kunnen triggeren van dit proces middels de aanroep van een URL. Idee van dit handmatige triggeren is dat zodra er een nieuwe klant is aan gemaakt in onze hoofdadministratie deze middels deze trigger ook direct in onze overige administraties komt.

Ik weet niet precies hoe het op de achtergrond werkt bij Invantive met de POST/PUT API, maar je zou data naar een database kunnen halen met sync en deze data met de PUT API kunnen overschrijven in de andere administraties.

ID is geen vereist veld in de POST API, maar dan zit je met wijzigingen misschien weer te stuntelen.

Met webhooks werken is hier een goede optie om te syncen.

Verder heb ik hier geen ervaring in dus kan ik je niet verder helpen, sorry.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.