Automatische backup van Exact Online administratie

Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om periodiek (bijv. elke dag) automatisch een back-up te maken van mijn Exact Online administratie. Ik weet dat het nu handmatig kan, maar daar wil ik vanaf. Heeft iemand ervaring met het maken van een automatische back-up?
Heeft invantive hier wellicht een standaard oplossing voor?

We hebben intern iets voor het automatisch maken van back-ups op grote aantallen Exact Online administraties maar dat mogen we niet beschikbaar stellen. We gebruikten het zelf wel eens (met veel beleid en liefde) als we bijvoorbeeld honderden administraties tegelijk moesten opschonen qua relatiebestand.

Je zult er niet gauw een oplossing voor vinden en als er een is, dan zal hij waarschijnlijk snel verdwijnen. Achterliggend probleem is dat het maken van een Exact Online backup enorm zwaar schijnt te zijn voor de infrastructuur van Exact en Exact wil daarom niet dat het als een geautomatiseerde dienst wordt aangeboden. Dat is ook de reden dat alle commerciele proposities in die richting door Exact partners al jaren geleden gestopt zijn.

Een alternatief is regelmatig met een script in Invantive SQL de essentiele data te bewaren zoals in dit voorbeeld. Echter, je kunt hiermee niet 123 een identieke kopie realiseren; je kunt een transactie niet zomaar naar een bepaalde status brengen.

Sowieso zijn de mogelijkheden sinds 2018 voor het terugzetten van een administratie erg beperkt. Je kunt alleen onder de oorspronkelijke administratie een backup terugzetten voor zover ik weet. Het “clonen” van een Exact Online administratie voor testdoeleinden is momenteel praktisch onmogelijk; in een aantal scenario’s leverde dit een corrupte nieuwe administratie op.

Exact zelf maakt wel eigen backups en die schijnen ze terug te kunnen zetten via een verzoek bij Exact support. Ik hoor wisselende geluiden over de doorlooptijd hierop en of men het wil doen. Exact support zal er meer over kunnen zeggen.

Het is een bekend zwakte van Exact Online, vooral voor grotere bedrijven en grote accountants. Je kunt eventueel bij Exact support hierover een klacht indienen of op de Exact forums een wens registreren of een bestaande wens upvoten.