Bij de GeneralledgerDetailsV3 van Twinfield zijn de Companycode en Office afwijkend

Wij krijgen in de nieuwe GeneralLedgerDetailsV3 een gekke uitkomst, het lijkt erop dat er transacties vanuit een andere office komt dan de Companycode . (zie printscreen)

De Company_code en de Office zijn niet gelijk.