Bij de GeneralledgerDetailsV3 van Twinfield zijn de Companycode en Office afwijkend

Wij krijgen in de nieuwe GeneralLedgerDetailsV3 een gekke uitkomst, het lijkt erop dat er transacties vanuit een andere office komt dan de Companycode (zie printscreen).

De kolommen Company_code en de Office zijn niet gelijk.

Treedt dit probleem nog op? Zo ja, is het mogelijk om toegangsgegevens te verstrekken tot deze Twinfield-omgeving?

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.