Twinfield: niet alle grootboekrekeningen lijken voor te komen in Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappingAccounts

Het lijkt erop alsof niet alle grootboekrekeningen voorkomen in de:

Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappingAccounts

Voorbeeld, grootboekrekening 8001 wordt wel gebruikt door de organisatie, maar wordt niet teruggegeven in de view.

Screenshot 1: de query op 8001 geeft geen resultaat terug;
Screenshot 2: een uitdraai van het rekeningschema vanuit Twinfield waarbij 8001 wel degelijk bestaat.

Dit kwam eerder niet voor, maar pas sinds de laatste wijzigingen aan deze tabel/view. Is er een indicatie waar dit door kan komen en zijn er momenteel meer problemen met deze view?

Zijn er andere manieren om het rekeningschema op te bouwen voor een administratie met meerdere bedrijven?

Aanvullende informatie. Vanmorgen met eindklant meegekeken in Twinfield:

Voor zover in de front zichtbaar zijn de 8001 en de 8020 precies hetzelfde geconfigureerd. Dat is ook zichtbaar in deze uitdraai vanuit Twinfield:

Echter, in de GeneralLedgerAccountMappingAccounts komt de 8020 wel terug en de 8001 niet.

Is dit logisch te verklaren en mis ik iets?
Is het eventueel een bug in de Twinfield API?
Of gaat er iets in de view van Invantive niet goed?

Gelieve dit onderwerp verder op te volgen via het centrale topic Missing company code field in Twinfield GeneralLedgerAccountMappings table.