Bijwerken grootboekrekening via update op Exact Online

Tracht via 'n update statement GLAccounts (grootboekrekeningen) te vernummeren. Onderstaande query geeft foutmeldingen m.b.t. data-definitie; omtrent string, bolean, double , integer etc.

set use-http-disk-cache false

set use-http-memory-cache false

update exactonlinerest..glaccounts
set  Code = '942100'
,   Description = 'Test1'
,   Type = '32'
,   BalanceType = 'W' 
,   BalanceSide = 'D'
,   Blocked = '0'
,   Matching = '0'
,   RevalueCurrency = '0'
,   Compress = '0'
where ID = '508b97ab-2469-4726-ad6a-04b18d5d4cb4' 
and  DivisionShortName = '1'

Verschillende pogingen getracht met of zonder ’ (single quote); meldingen blijven diffuus.

Welke foutmelding treedt precies op (melding code en tekst)?

Advies is om in ieder geval de numerieke velden ook een numerieke waarde aan te bieden, dus 32 in plaats van '32' voor bijvoorbeeld Type.