Custom fields ophalen uit Autotask

Hoe kan ik de waardes van custom fields ophalen uit Autotask van een account (relatie)?

Zie Location of Autotask newly created fields

Om bijvoorbeeld van een contactpersoon met ID 31703026 de custom field waardes op te vragen kan de volgende query gebruikt worden:

select name
,      value
from   contacts_itemsuserdefinedfields
where  id = 31703026

Voor accounts (relaties) is de bijbehorerende tabel companies_itemsuserdefinedfields.