Dependent fields veld waarden in Freshdesk

In de Invantive Cloud koppeling wordt alleen de veldwaarde van het eerste level meegenomen. Ik zou graag willen dat level 2 en 3 ook gesynchroniseerd worden in de Invantive Cloud koppeling zodat ik deze veldwaarden ook kan ophalen in Power BI. Ter verduidelijking een schermafbeelding toegevoegd.

In welke tabel en kolom worden momenteel de veldwaarde van het eerste level aangetroffen?

Is er eventueel een Freshdesk API documentatie URL waar het tweede level en derde level beschreven staan?

Dit betreft Freshdesk.Freshdesk.tickets@fdk en kolom cf_product.

Te zien aan de namen zijn dit custom fields op Freshdesk. Freshdesk ondersteunt via de API custom fields op drie tabellen:

  • tickets (via ticket_fields),
  • bedrijven (via company_fields) en
  • contactpersonen (via contact_fields).

Tickets kennen “nested custom fields”. Vermoedelijk is hier sprake van. Om dit te kunnen analyseren gelieve via de BETA van het Invantive Query Tool de volgende SQL uit te voeren:

set log-native-calls-to-disk true

select * from tickets limit 10

Zie ook Collect Native Platform Call Data.

In de map %USERPROFILE%\NativeLog zal dan als goed is ook het antwoord te vinden zijn op het verzoek voor ticket_fields. Verwijder hiervan de headers en anonimiseer waar nodig geacht de JSON.

Voeg daarna de JSON s.v.p. hier toe.