Dependent fields veld waarden in Freshdesk

In de Invantive Cloud koppeling wordt alleen de veldwaarde van het eerste level meegenomen. Ik zou graag willen dat level 2 en 3 ook gesynchroniseerd worden in de Invantive Cloud koppeling zodat ik deze veldwaarden ook kan ophalen in Power BI. Ter verduidelijking een schermafbeelding toegevoegd.

In welke tabel en kolom worden momenteel de veldwaarde van het eerste level aangetroffen?

Is er eventueel een Freshdesk API documentatie URL waar het tweede level en derde level beschreven staan?