Invantive Cloud koppeling met JIRA Software

Op dit moment maken we gebruik van een Invantive Cloud database op basis van Freshdesk.

Is het mogelijk om hier een tweede database aan toe te voegen op basis van JIRA Software?

Uiteindelijk wil ik de Freshdesk tickets en de Jira tickets aan elkaar koppelen in Power BI. Hiervoor wil ik het ticketnummer gebruiken van Freshdesk die ook bij ons in het Jira ticket beschikbaar is.

Wil je de Invantive Cloud database gebruiken vanuit Power BI of een eigen database bijvoorbeeld o.b.v. Azure SQL Server?

Hoeveel tickets hebben jullie ongeveer in het project in JIRA dat gekoppeld is?

En in welk veld staat de verwijzing terug naar Freshdesk (eventueel geanonimiseerde schermafdruk)?

Het is alleen van toepassing op de support projecten in JIRA. Ik schat dat het zo’n 2000 tickets per jaar betreft. De verwijzing staat in het veld Reference. Hierin staat het Freshdesk ticket id.

De stappen voor het koppelen met JIRA via Power BI staan beschreven in Hoe koppel ik JIRA (Servicedesk) of Atlassian Confluence aan Power BI?. Op Invantive Cloud staan nog geen views voor issues. Ik zal er een paar laten toevoegen om de eerste nood te lenigen. Je kunt zelf via de SQL editor op Invantive Cloud een query maken om het uit te testen of de benodigde data verschijnt, bijvoorbeeld: