Data Hub werkt niet meer: invalid_grant: Token is not allowed, because of invalid or empty chainId

Er worden geen files meer gegenereerd vanuit de data-hub.
Er worden normaliter 3 files elke dag gemaakt.
Laatste files zijn van 26-07-21.

Voor de zekerheid upgrade verricht naar de laatste versie 20.1.534, dit heeft het probleem niet verholpen.

Het log is beperkt en geeft geen foutmelding aan.
Het lijkt erop dat de taak bijna direct stopt.

Ik kan nergens een fout (melding) ontdekken.

Graag hulp.

Zou je de inhoud van het logbestand van een run kunnen toevoegen? Liefst tussen regel vooraf met drie backticks en regel er achter met drie backticks.

Is er een foutmelding (level = E) te zien in Systeemberichten op Invantive Cloud?

De logfile bevat:

2021-08-19 10:20:53.230 Information itgendhb028: Logging begonnen naar logbestand 'd:\jobs\log\eol-xxx-to-xxx-202108.log'.
2021-08-19 10:20:53.230 Information itgendhb038: Invantive Data Hub (20.0.106-PROD+1648)
2021-08-19 10:20:53.230 Information itgendhb039: (C) Copyright 2004-2018 Invantive Software BV, the Netherlands. All rights reserved.
2021-08-19 10:20:53.542 Question: Vraag: Wilt u de beschikbare databases ontdekken? Detectie zou een nieuwe database kunnen vinden.

De laatste ontdekking werd uitgevoerd op 8-10-2020 12:07:57.
2021-08-19 10:20:53.542 Information itgencun003: Return default decision: Yes.
2021-08-19 10:20:53.542 Information itgendhb023: SQL Scriptbestand: d:\jobs\sql\eol-xxx-to-xxx.sql
2021-08-19 10:20:53.542 Information itgendhb029: Logbestand: d:\jobs\log\eol-xxx-to-xxx-202108.log
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb066: Licentiecontractcode: L644884714
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb076: Licentie ID: 132466323611021755
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb067: Licentiehouder: xxx B.V.
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb070: Licentiegever: Invantive B.V.
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb030: Database: xxx\xxxCombined
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb033: OS Aanmeldcode: admin-xxx
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb034: Machine: APP01
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb034: IIID: df6dd69c-101c-f426-c2db-4c6b8fba0c32
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb035: Huidige Map: C:\Windows\system32
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb073: Productinstallatie Configuratiebestand: C:\Users\admin-xxx\Invantive\Prd\Invantive Data Hub\Inst\Data Hub\product-installation-user.settings
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb074: Productconfiguratiebestand: C:\Users\admin-xxx\Invantive\Prd\Invantive Data Hub\product-user.settings
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb075: Globaal Configuratiebestand: C:\Users\admin-xxx\Invantive\user.settings
2021-08-19 10:20:53.558 Information itgendhb203: Aanmelden
2021-08-19 10:20:54.105 Error itgencun016: Fout invalid_grant: invalid_grant: Een verbinding met de database 'xxx\xxxCombined' kon niet worden opgebouwd als gebruiker ''.

invalid_grant: The data container with alias 'eol' could not be opened on provider 'ExactOnlineAll'.

invalid_grant: Token is not allowed, because of invalid or empty chainId The provided authorization grant (e.g., authorization code, resource owner credentials) or refresh token is invalid, expired, revoked, does not match the redirection URI used in the authorization request, or was issued to another client.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.
...
2021-08-19 10:20:56.120 Error invalid_grant: System.Net.WebException
ValidationException
   at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
   at Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
2021-08-19 10:20:56.136 Error itgencun016: Fout itgendhb005: itgendhb005: Could not connect to database 'xxx\xxxCombined'. Application will be closed.
2021-08-19 10:20:56.136 Error itgendhb005: ValidationException
   at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable)
   at IDH.Z.WE(String[] )
   at Invantive.Producer.QueryEngine.Program.Main(String[] arguments)
   at IDH.Z.WE(String[] )
2021-08-19 10:20:56.151 Error itgenube182: itgendhb005: Could not connect to database 'TechniScience\TechniScienceCombined'. Application will be closed.

For support go to support.invantive.com, email support@invantive.com or call +31 88 00 26 599.

2021-08-19 10:20:56.151 Information itgendhb041: Einde programma-uitvoering met exitcode 3.
2021-08-19 10:20:56.151 Information itgendhb068: Programma geëindigd op 19-8-2021 10:20:56.

In de systeemberichten is niks te vinden.

De essentiële melding is:

Zie Incidentele foutmelding "Token is not allowed, because of invalid or empty chainId" op Exact Online voor een oplossing hiervoor. Het betreft een aanpassing aan de Exact Online API instellingen.

Controleer ook de aanroepende batch of shell-file. Die verwijst nog naar de 20.0 release en gebruikt niet de 20.1.534.

Verwijzing in batch stond inderdaad nog niet op de 20.1.534

Ik heb het gewijzigd:
Echter lijkt hij nu helemaal niets te doen, ook geen regels meer in het log.

Wat gebeurt er als de instructies uit de batchfile handmatig in CMD.com uitgevoerd worden? Welke invoer en uitvoer?

De melding is:

Fout itgenuty690: Er is een Licentieprobleem…
itgenlic252: …Een geldige Licentiesleutel ontbreekt.

Dit klinkt als vergelijkbaar met Data Hub Stopped Working due to itgenuty690 and itgenlic252 - 5 van forums.

Advies is om de daar beschreven stappen te volgen.

Ik heb het gelezen maar kom er niet uit. Ik weet niet wat ik in de bat file moet wijzigen.

Deze staat nu onderin op:

set INVANTIVE_INTERACTIVE=False

"%INVANTIVE_PRG%" /database:"%INVANTIVE_DB%" /file:"%INVANTIVE_SQL_FILE%" /logfile:"%INVANTIVE_LOG_FILE%" /logoverwrite:"%INVANTIVE_LOG_FILE_OVERWRITE%" /interactive:%INVANTIVE_INTERACTIVE%

In de batch-file zijn geen aanpassingen nodig om de licentie te laden. Het makkelijkste is om Data Hub eenmalig in interactieve modus te starten. Data Hub zal dan zelf vragen naar de licentiegegevens, zoals beschreven op Installeer Licentiesleutel in Invantive Data Hub.

1 Like