Installeer Licentiesleutel in Invantive Data Hub

Go to English version

Invantive producten vereisen een licentiesleutel om te kunnen werken. De licentiesleutel wordt gebruikt als basis voor de facturering. De configuratie van licentiesleutels hangt af van het type product: webserver, Windows of opdrachtregel.

Een licentiesleutel hoort bij een abonnement. Een abonnement heeft een unieke code die begint met L, gevolgd door cijfers. Elk abonnement kan meerdere licentiesleutels hebben. Een licentiesleutel is circa 2.000 tekens lang en begint niet met een L.

Dit artikel legt uit hoe een licentiesleutel te installeren of te vervangen in Invantive Data Hub met behulp van de commandoregel. Het artikel legt ook uit hoe een afwijkende sleutel geladen kan worden via een commandoregelparameter.

Voor Windows-producten die buiten Microsoft Office worden uitgevoerd, raadpleegt u Licentiesleutel installeren op onafhankelijke GUI-producten op Windows.

Voor Invantive producten die binnen Office draaien, raadpleeg Licentiesleutel installeren op Office-gebaseerde producten op Windows.

Instructies

Bij de eerste start en bij een melding als itgenlic248 is het nodig om een licentiesleutel te laden.

Initiële sleutelconfiguratie

Voorbereidingen:

 • Download Invantive Data Hub vanaf https://download.invantive.com voor de aanbevolen release of https://releasenotes.invantive.com voor een BETA.
 • Installeer Invantive Data Hub door het MSI-bestand te starten (Windows) of het zipbestand uit te pakken (MacOS, Linux).
 • Download de licentiesleutel van Invantive Cloud in de Licentie sectie via het scherm Licentiesleutels.
 • Wanneer er nog geen licentiesleutel beschikbaar is, neem contact op met Invantive Licentiebeheer.
 • De licentiesleutel zal per e-mail van Invantive Licentiebeheer verzonden worden. Wanneer u Microsoft Outlook gebruikt, controleer dan of er geen extra regeleinden zijn verwijderd zoals gesignaleerd onder het e-mail onderwerp. Zo ja, klik dan op “Regelafbrekingen herstellen”.

Voer de volgende stappen uit om een licentiesleutel te installeren:

 • Start Invantive Data Hub en wacht tot het volgende bericht verschijnt:
*** Overeenkomst ***

Uw licentie is nog niet geconfigureerd en ook niet geaccepteerd.

1. Voer de licentiesleutel in
2. Bevestig overeenkomst

L. Laad licentiesleutel van bestand
T. Laad proeflicentie
P. Laad Public Data licentie

4. Overeenkomsttekst weergeven
5. Overeenkomst opslaan in bestand
6. Toon details

E. Sluit menu af.
C. Applicatie afsluiten.

Voer uw keuze in:
 • Kies optie 1.
 • Er wordt om een licentiesleutel gevraagd.
 • Kopieer de tekstregels met ‘-----BEGIN LICENSE KEY-----’ en ‘-----END LICENSE KEY-----’ naar het klembord.
 • De sleutel is erg lang en begint meestal met ‘lh’ en eindigt in 70% van de gevallen op ‘=’.
 • Plak de inhoud van het klembord.
 • Druk op enter.
 • Controleer en keur de overeenkomst goed met behulp van optie 2.
 • Verlaat het menu door de optie E te kiezen.
 • Ga verder met het gebruik van Invantive Data Hub.

Licentiesleutel vervangen

Voorbereidingen:

 • Download een licentiesleutel van Invantive Cloud in de Licentie sectie als Licentiesleutels.
 • Wanneer er nog geen licentiesleutel beschikbaar is, neem contact op met Invantive Licentiebeheer.
 • De licentiesleutel zal per e-mail vanuit Invantive Licentiebeheer verzonden worden. Wanneer u Microsoft Outlook gebruikt, controleer dan of er geen extra regeleinden zijn verwijderd zoals gesignaleerd onder het e-mail onderwerp. Als dit het geval is, klik dan op “Herstel regeleinden”.

Voer de volgende stappen uit om een geldige licentiesleutel te vervangen:

 • Start Invantive Data Hub en wacht op de vraag welke database gebruikt moet worden:
*** Invantive Data Hub (20.2.6-PROD+1803 Development) on 10-9-2021 14:33:49 (UTC) ***

(C) Copyright 2004-2021 Invantive Software BV, the Netherlands. All rights reserved.
...
*** Verbinden ***

Vraag itgenlom010: Gebruik databasenaam 'DEFAULT\ecbeolnl'? Vraag? [J/n]
 • Beantwoord de vraag met n.
 • Een melding verschijnt:
Vraag itgenlom005: Databasenaam of nummer ('?' voor lijst, voeg tekst toe om te filteren, '*' voor ontdekkingstocht, 'L' voor licentie)
 • Antwoord L.
 • Er verschijnt een menu:
*** Overeenkomst ***

Uw licentie is nog niet geconfigureerd en ook niet geaccepteerd.

1. Voer de licentiesleutel in
2. Bevestig overeenkomst

L. Laad licentiesleutel van bestand
T. Laad proeflicentie
P. Laad Public Data licentie

4. Overeenkomsttekst weergeven
5. Overeenkomst opslaan in bestand
6. Toon details

E. Sluit menu af.
C. Applicatie afsluiten.

Voer uw keuze in:
 • Kies optie 1.
 • Er wordt om een licentiesleutel gevraagd.
 • Kopieer de tekst inclusief ‘-----BEGIN LICENSE KEY-----’ en ‘-----END LICENSE KEY-----’ naar het klembord.
 • De sleutel is erg lang en begint meestal met ‘lh’ en eindigt in 70% van de gevallen op ‘=’.
 • Plak de inhoud van het klembord.
 • Druk op Enter.
 • Verlaat het menu door de optie E te kiezen.
 • Ga verder met het gebruik van Invantive Data Hub.

Ongeldige licentiesleutel vervangen

Voorbereidingen:

 • Verkrijg een licentiesleutel van Invantive.
 • De licentiesleutel wordt per mail verstuurd. Wanneer u Microsoft Outlook gebruikt, controleer dan of er geen extra regeleinden zijn verwijderd zoals aangegeven onder het onderwerp van de mail. Zo ja, klik dan op “Herstel regeleinden”.

Voer de volgende stappen uit om een ongeldige licentiesleutel te vervangen:

 • Een ongeldige licentiesleutel wordt tijdens het opstarten gesignaleerd, bijvoorbeeld als:
itgenlic056: Uw huidige overeenkomstsleutel met ID 131...218 voor overeenkomstcode 'L1...' heeft versie ... en is niet compatibel met de nieuwste versie van deze applicatie.

Neem contact op met uw dealer om een bijgewerkte overeenkomstsleutel in versie 6 te ontvangen of schakel over naar een proefovereenkomst.
Vraag itgencun002: Toon details? Vraag? [j/N]
 • Antwoord y om de licentiesleutel te vervangen.
 • Een melding verschijnt:
Fout itgenuty316: De huidige licentiesleutel is incorrect. Wilt u hem corrigeren? Vraag? [J/n]
 • Antwoord j.
 • Er verschijnt een menu:
*** Overeenkomst ***

T. Laad proeflicentie
P. Laad Public Data licentie
1. Laad licentiesleutel van bestand
2. Voer de licentiesleutel in
3. Toon Dankbetuigingen
4. Toon details
5. Toon Status
E. Sluit menu af.
 • Kies optie 2.
 • Kopieer de tekstregels inclusief ‘-----BEGIN LICENSE KEY-----’ en ‘-----END LICENSE KEY-----’ naar het klembord.
 • De sleutel is erg lang en begint meestal met ‘lh’ en eindigt in 70% van de gevallen op ‘=’.
 • Plak de inhoud van het klembord.
 • Druk op Enter.
 • Controleer en keur de overeenkomst goed met behulp van optie 2.
 • Verlaat het menu door de optie E te kiezen.
 • Ga verder met het gebruik van Invantive Data Hub.

Afwijkende Licentiesleutel met behulp van commandoregelparameter

Een alternatief is om de licentiesleutel expliciet in elke batchjob op te nemen. Dit kan worden gedaan via de licensekey command line option met Invantive Data Hub. Een voorbeeld van een batchjob:

set INVANTIVE_TRACE_FOLDER=c:\trace\xxacme
set INVANTIVE_CONFIGURATION_DATABASES_FOLDER=c:\jobs\xxacme\cfg
set INVANTIVE_PRG=C:\Program Files (x86)\Invantive Software BV\Invantive Data Hub 20.0\Invantive.Producer.QueryEngine.exe
set INVANTIVE_CONN=groep\database
set INVANTIVE_SQL_FILE=c:\jobs\xxacme\sql\job.sql
set INVANTIVE_LOG_FILE=c:\jobs\xxacme\log\job-%%Y%%m.log
set INVANTIVE_LOG_FILE_OVERWRITE=False
set INVANTIVE_INTERACTIVE=False
set INVANTIVE_LICENSE_KEY=lhGCN...very...long...license...key...CBAcg==

"%INVANTIVE_PRG%" /verbose /database:"%INVANTIVE_CONN%" /file:"%INVANTIVE_SQL_FILE%" /logfile:"%INVANTIVE_LOG_FILE%" /logoverwrite:"%INVANTIVE_LOG_FILE_OVERWRITE%" /interactive:%INVANTIVE_INTERACTIVE% /licensekey:%INVANTIVE_LICENSE_KEY%

IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 (
 echo Failed Data Hub job with exit code %ERRORLEVEL%.
 exit /b %ERRORLEVEL%
)

echo Completed Data Hub job with exit code %ERRORLEVEL%.