Licentiesleutel Query Tool wil niet laden; itgenube182: Access to the path 'c:\jobs\cfg\invantive-own-v2.keychain' is denied

Bij het inladen van de nieuwe licentiesleutel komt de melding dat deze er al inzit, maar hij werkt vervolgens niet.

Ik zie in de logging de volgende melding terug:

itgenube182: Access to the path 'c:\jobs\cfg\invantive-own-v2.keychain' is denied.

ValidationException
  at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
  at Invantive.Producer.ApplicationErrorHelper.LogMessage(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Guid messageId, String message, MessageType messageType, String messageCode)
  at Invantive.Producer.GenericUIHelper.ReportMessage(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Nullable`1 messageId, String message, MessageType messageType, String messageCode)
  at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.HandleUnexpectedExceptionDuringBoot(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Nullable`1 messageId2, Exception ex, Boolean rethrow)
  at Invantive.Producer.QueryTool.App.OnStartup(StartupEventArgs e)
  at System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(Object unused)
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
  at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.CallbackWrapper(Object obj)
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
  at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
  at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
  at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
  at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
  at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
  at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
  at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
  at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
  at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
  at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
  at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
  at Invantive.Producer.QueryTool.App.Main()

De keychain melding komt voor wanneer ik onder mijn account inlog. Dus misschien dat het daar mee te maken heeft.

Ik kan wel bij de settings. En de licentie inladen, die al geladen zou zijn.

Invantive Data Hub wordt via de taakplanner gedraaid in de nacht om de gegevens op te halen. Onder een beheeraccount. In de logs zie ik dat die wel de afgelopen twee nachten, sinds de oude licentie op de 23ste verlopen zou zijn, niet gedraaid heeft wegens niet geldige licentie.

Lijkt alsof de oude licentie ergens bijft hangen.

Zie bijvoorbeeld om 13.40, daar wordt naar het oude licentienummer verwezen eindigend op 9754. Niet naar de nieuwere die op 5076 eindigt.

24-5-2023 13:40 Invantive Data Hub (22.0.445-PROD+3700): itgenlic155: The license key has expired. Please contact Invantive License Desk regarding license contract code ‘L218468660’. (133136857463409754).

Een licentiesleutel wordt normaliter per OS-gebruiker, per product en per hoofdversie ingesteld zodat iedere gebruiker andere instellingen kan hebben, ook in een multi-user omgeving. De licentiesleutel landt dan normaliter in bestanden in de map %USERPROFILE%\invantive (zie Hoe vind ik %USERPROFILE%\invantive?).

In dit geval is gebruik gemaakt van een afwijkende map voor de instellingen, zie ook Installeer Licentiesleutel in Invantive Data Hub en Folders - Invantive Data Hub. Dit is gangbaar voor dedicated servers op Windows, Linux en MacOS.

De Windows-gebruiker die probeert de licentiesleutel te installeren heeft blijkbaar geen lees- en geen schrijfrechten onder Windows in deze map.

De foutmelding itgenube182 zal ook veroorzaakt worden door verkeerde Windowsrechten zoals blijkt uit de tekst “Access to the path … is denied.” Deze tekst is een standaardfoutmelding van Microsoft Windows voor ontbrekende rechten. Voor meer gebruiksgemak zal in volgende releases naast itgenube182 ook itgenclr027 horende bij deze Windows-foutmelding getoond worden in de foutmelding.

Advies is om de systeembeheerder van de server en/of eventuele consultant te betrekken.

Die persoon kan mogelijk de licentiesleutel vervangen onder de batchgebruiker zoals beschreven in het artikel Installeer Licentiesleutel in Invantive Data Hub. Voor het Query Tool staan de stappen in Licentiesleutel installeren op onafhankelijke GUI-producten op Windows.

Of eventueel meer rechten geven aan de Windows-gebruiker die de foutmelding met code itgenube182 krijgt.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.