Hoe bepaal ik de versie en de inhoud van een versie?

Elk Invantive SQL-gebaseerd product heeft een versie. Voor de meeste producten reflecteert de versie van de user interface ook de versie van de gebruikte Invantive SQL-versie. Alleen voor Get My Report en Valuta Tools geldt dit niet; bij deze producten wordt de gebruikte Invantive SQL-versie niet geopenbaard.

Op dit moment zijn de volgende versies breed in gebruik:

  • 22.0.x: de productierelease
  • 22.1.x BETA: de BETA’s vooruitlopend op de volgende grote productierelease

De letter x wordt vervangen door een oplopend versienummer. Versie 22.0.86 is ouder dan versie 22.0.341.

Hoe achterhaal ik de huidige versie?

Versienummer van On-premises software

Bij on-premises producten zoals Invantive Query Tool, Invantive Data Replicator en Invantive Control for Excel is het versienummer te zien in het aanmeldscherm:

image

Ook is het versienummer te achterhalen via het Help-menu, kies eerst “Over”:

image

Het versienummer wordt zichtbaar:

image

Invantive Cloud

Het versienummer is zichtbaar in het menu rechtsboven op Invantive Cloud, Invantive Bridge Online en Invantive App Online:

image

Het versienummer is ook zichtbaar door een foutmelding op te wekken in de SQL editor, zoals bij het uitvoeren van het statement:

select xx yy zz

image

Versienummer via SQL achterhalen

Het versienummer kan ook via SQL-statements achterhaald worden zoals:

select *
from   SystemProperties@datadictionary
where  name = 'sql-engine-version'

image

Het versienummer kan ook achterhaald worden via een functie:

select sys_context('USERENV', 'APPLICATION_VERSION')

image

Deze SQL-tabellen zijn ook beschikbaar via Invantive Bridge Online en Invantive App Online.

Hoe installeer ik een nieuwe versie?

Invantive bepaalt en verzorgt de upgrades van de online producten.

Nieuwe versies van on-premises producten zijn te vinden op https://download.invantive.com.

De stappen voor het installeren van een licentiesleutel zijn te vinden in:

Gemiddeld 1x per jaar zal een nieuwe licentiesleutel nodig zijn. Om die aan te vragen gebruikt u de chat onder vermelding van de abonnementscode in het formaat “L12345678”; deze is te vinden in het aanmeldscherm direct onder het versienummer.

Wat is de inhoud van een nieuwe versie?

De inhoud van een nieuwe versie is terug te vinden op https://releasenotes.invantive.com. De meeste wijzigingen vinden centraal plaats in de SQL-engine: