Invantive software cumulatieve Release Build 43

Softwareonderdelen

Deze cumulatieve release bevat onze bedrijfsoplossingen samen met nieuwe versies van de technologische componenten. Nieuwe versies van de volgende producten zijn opgenomen in deze cumulatieve release:

 • Invantive Estate: software voor meer grip op vastgoedprojecten;
 • Invantive Vision: software voor betere projecten;
 • Invantive Producer: ontwikkelomgeving voor software met realtime datawarehouse, eveneens SDK voor Invantive Estate en Invantive Vision;
 • Invantive Control: software voor grip op Excel voor het realiseren van rekenmodellen in Microsoft waarbij de gegevens in een database opgeslagen worden;
 • Invantive Composition: integratie van het Document Management Systeem van Invantive Estate en Invantive Vision met Microsoft Word;
 • Invantive Query Tool: interactief en beveiligd raadplegen van bedrijfsobjecten van op Invantive Producer gebaseerde bedrijfsoplossingen; rapportages en aanpassingen.

Uitbreidingen
De volgende uitbreidingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de cumulatieve release Build 42:

 • Scriptparameters uitbreiden met defaultwaarde die automatisch neergezet wordt door de insert.
 • ‘Load template from DMS’ for Invantive Control in Excel and Invantive Composition in Word.
 • Build ‘Log on to Estate application using Estate credentials’ for cashflow projection model.
 • User defined functions voor bijvoorbeeld het opvragen van een versienummer van het rekenmodel om dat in een cel te kunnen zetten.
 • Advanced login menu to allow non-Invantive Producer Oracle environment for Invantive Control.
 • Zoekknop in Trace.
 • Invantive Control: Make pending changes more readable using master/detail view.
 • Allow use of cell values and maybe Excel expressions such as $E{A1} in SQL query to business layer.
 • Support for retrieval of cash flow metadata model values using Excel formulas.
 • Invantive Control: Referenties aan Excel cellen gemakkelijker kunnen opbouwen, ook zonder SQL en Excel tables om echte complexe rekenmodellen makkelijker te formuleren.
 • Koppeling met Bouwkostenkompas.
 • Vertalen vaste teksten in logging achtergrondprocessen.
 • Proefdraaimodus voor facturatie.
 • Fysieke locatie van een document.
 • Workflow om opbrengst af te handelen toevoegen.
 • Oprekken maximum lengte persoonsnaam naar 240 tekens.
 • Opheffingsdatum toevoegen aan organisaties.
 • Extra opties om delen van een project te verwijderen.
 • Kunnen uitsluiten/meenemen projectkop bij kopiëren. Zit al in verwijderen.
 • Verwijderen regels met Name: not supported by cvs2svn en weer netjes layouten in \ws\p104\ddl en \ws\itgen\ddl.
 • Roepnaam bij personen.
 • Visualiseren van status en soort proces en project.
 • Benodigde vaardigheden voor een proces.
 • Project of algemene referentie klant op factuur.
 • Meetcijfers voor monitoring.
 • Planning van processen ook ordenen op gewicht van processtatus.
 • Extractie facturatie Exact Online kan niet ingelezen worden als nieuwe proefdraaimodus gebruikt wordt.
 • Extra parameters voor rapporten zoals op AS/400 dat je toch systeemtijd en context Estate kunt afdrukken.
 • Web: allow entry of decimal separator on numeric keyboard in web frontend, irrespective to how regional settings are configured.
 • Query opnemen in Help->About en Versie-informatie web voor versies kort samengevat.
 • Parameters voor rapporten, zowel in OLA als in Web.
 • Volledige omschrijving (veld heet bjb_omschrijving_ult) tonen in grid achtergrondprocessen.
 • Scherm Projectstatussen: toevoegen veld Fase en Afgesloten (alleen weergeven).
 • Scherm itgen_stg_all aanpassen voor LDAP authenticatie op Producer.
 • Aanmeldgegevens gebruikers rekenmodellen vasthouden in contextinstellingen van Control.
 • Schermen voor authenticatie en autorisatie in Producer.
 • Ondersteuning voor tonen vlag en defaultwaarde expressie bij aanvragen achtergrondproces en validatie waarde-expressie.
 • Slimmer kunnen plannen achtergrondprocessen zodat je nauwkeuriger kunt sturen wanneer er wel en niet data opgehaald mag worden uit andere systemen.
 • Bijwerken Nederlandse vertalingen.
 • OLA: Kenmerk document verdwijnt na editen naamveld en geen waarschuwing bij weglaten extensie in naamveld.
 • Extra velden voor sociale media.
 • Proces- en projectarchief ophalen uit rapport.
 • Overzicht uren in ‘Zoeken’.
 • Veld categorie voor ontdubbeling van berichten indien nodig.
 • Melding bij afwijkende codering & opmerking compatibiliteitsweergaven (browser in compatibiliteitsmodus).
 • Web: menu mag ook een icoon hebben.
 • check Directory Usable moet ook aangeven of map wel of niet bestaat.
 • OLA: Make location of association configurable through profile option.
 • OLA: Aanpassen controls zodat ze DetailsBase gebruiken.
 • Alle rapporten voorzien van parameters.
 • Kunnen aanmelden met eigen Oracle account via Invantive Control, Query Tool en Studio over de tunneling interface.
 • ER 7737: Datamodel upgrades: toevoegen van verplichte referenties.
 • ER 7769: Werkstroom automatisch verder afhandelen o.b.v. processtatusovergangen.
 • ER 968: Engelse versie handleiding.

Correcties

De volgende fouten zijn gecorrigeerd ten opzichte van de cumulatieve release build 42:

 • WEB: Controle op verplicht zijn van parameters bij achtergrondprocessen werkt niet goed.
 • WEB: BUBS_SEND_MEASUREMENTS en ipv6 probleem bij achtergrondproces voor Pandora via bubs_stats.
 • OLA: Dropdownlijstjes bij Toevoegen Persoon niet gevuld (wel bij Wijzigen Persoon).
 • Dev. Requests: Kleine wijzigingen met backport naar b42.
 • ORA-01461 kan een LONG-value alleen binden in een LONG-kolom bij wijzigen projectstatus.
 • Outlook Add-in van Invantive Vision verliest + in telefoonnummers wanneer er geen dial plan bekend is.
 • WEB: Aanpassen van veld hoofdproject geeft foutmelding door dubbele voorkomens hoofdproject.
 • Afwijkend met Opdracht kan niet leeggemaakt worden op factuurregel.
 • Scheduler geeft foutmelding door aanpassing aan koppelen documenten.
 • Automatisch aanpassen achtergrondprocesstatus na juist opgevoerde achtergrondprocesparameters.
 • Achtergrondproces: Beheer: stuur metingen in Pandora FMS-formaat per e-mail naar beheerder eindigde met fout.
 • Rapport Urenverantwoording wil niet draaien door ontbreken lettertype.
 • Aanvragen achtergrondproces zonder parameter geeft foutmelding.

Verkrijgbaarheid

De cumulatieve release is gratis verkrijgbaar voor alle relaties met een lopende onderhoudsovereenkomst voor de betrokken producten. Voor installatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Professional Services via telefoonnummer +31 88 0026500 of per e-mail via support@invantive.com.