Download grootboekrekeningen van alle administraties in 1x

Is het mogelijk om van alle administraties in 1x het grootboek op te halen, dus niet de saldi, maar de nummer, omschrijvingen, types e.d.?

Dat kan op verschillende manieren.

In de Excel add-in Invantive Control for Excel is in het lint “Modelleur” onder “Bouwblokken”, “Exact Online” en dan “Data Analyse” een download te vinden van alle grootboekrekeningen. Het kan ook met Power Query, Power BI of SQL gebruik maken van de volgende tabellen:

In SQL ziet dat er als volgt uit:

use all@eol

select sdn.HID
,   sdn.Description
,   gat.Code
,   gat.description
,   gat.BalanceType
,   gat.SearchCode
,   gte.Description
    label 'Type'
from  glaccountsincremental@eol gat
join  glaccounttypes@eol gte
on   gte.code = gat.Type
join  SystemDivisions@eol sdn
on   sdn.code = gat.Division
order
by   sdn.HID
,   gat.Code