Downloaden grote tabel TIX mislukt: A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’

We hebben een aantal tabellen ontsloten naar PowerBI. Bij de grootste tabel loop ik tegen het probleem op dat hij niet lijkt te starten. Als ik de cache leeg begint de download wel, maar deze wordt vrij snel afgebroken nog voordat van een time out sprake kan zijn. Onderstaande melding wordt gegeven.

DataDictionary Custom TIX_EVENT_SALES@DataDictionary
Kan de aanpassingen niet op de server opslaan.
Fout geretourneerd: 'OLE DB- of ODBC-fout: [DataSource.Error]
OData: Invalid JSON.
A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’.
Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas… '.

Dit komt uit de monitoring:

Controleverzoek 8000274d-0000-ea00-b63f-84710c7967bb

Opgeleverd
Startdatum (UTC)
10-10-2022 07:26:32.517
Einddatum (UTC)
Pad
/monitoring-ws
Verzoek ID
8000274d-0000-ea00-b63f-84710c7967bb

Deze foutmelding is een generieke fout van Power BI als de download mislukt. Helaas wordt de echte error niet opgepikt.

Voor meer informatie zie DataSource.Error: OData: Invalid JSON. A comma character ',' was expected in scope 'Array'. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas.

Advies is om een schermafdruk (geanonimiseerd) toe te voegen van de download uit Bridge Online Monitoring. De tabelnaam van het request hoort overeen te stemmen met de naam “TIX_EVENT_SALES”; de boven getoonde request is een ander request (/monitoring-ws). Een handige zoekwijze is om rechtsboven de naam van de tabel in te voeren.

Ik kan de tabel naam in zijn geheel niet zien in de monitoring.

Graag even mailen of bellen

De eerstelijnsondersteuning werkt via primair de forums. Mocht het via de forums niet haalbaar zijn, dan zal gewisseld worden naar een andere communicatievorm.

De download is te vinden in Invantive Bridge Online Monitoring (de historie wordt na maximaal 8 uur vergeten in deze weergave). Hij is er als volgt uitgehaald:

De foutmelding in deze is te vinden in de linkerkolom onderaan:

itgenyst002
The provider abbreviation is missing.

nadat er 5.000 rijen zijn opgehaald. De oorzaak van deze foutmelding ligt in het gebruik van JSONTABLE, maar op zich zou dat moeten werken, ook voor grotere volumes. Mogelijk ontstaat deze foutmelding door een voorgaand probleem.

Een nieuwe versie van Invantive Cloud zal samengesteld en in productie genomen worden om het probleem beter te kunnen analyseren. Dit zal naar verwachting maximaal 3 werkdagen duren.

Een nieuwe versie is in productie genomen. Gelieve nogmaals te proberen en de resulterende foutmelding te vermelden.

Dank voor de terugkoppeling.

Wat mij opvalt is dat de download van de grotere tabellen niet start. Pas als ik de cache leeg wordt het proces gestart, maar dan krijg ik de eerdergenoemde foutmelding. De monitor van het verkeer staat dan ook stil. Er lijkt geen uitwisseling van data meer te zijn. Ik heb de truc in PowerBI met het omzeilen van de download tijd toegepast. Zoals je in de update tabel kunt zien is de TIX_GIFTCARD_SALES tabel wel compleet, maar er verschijnt geen groen vinkje. Ik heb het gevoel dat de data niet wordt weggeschreven waardoor de cache niet geleegd wordt, maar dat is wat ik van de buitenkant kan zien.

afbeelding

De Tix Customer tabel heeft goed gewerkt. Ik heb 30.000 klantnummers over gekregen, ook al zijn het er volgens mij meer dan dat getal.

De foutmelding is nu:

itgensql546
Data dictionary provider is missing.

Het probleem is tot dusver niet reproduceerbaar bij een enkelvoudige download. Mogelijkerwijs leidt het parallel downloaden uiteindelijk tot deze foutmelding itgensql546.

Dit wordt verder geanalyseerd en het antwoord zodra meer bekend is bijgewerkt.

Het probleem kan tot dusver niet los gereproduceerd worden. Mogelijkerwijs hangt het er mee samen dat Power BI meerdere downloads gelijktijdig start.

Is het mogelijk om in de Opties van Power BI Desktop het aantal gelijktijdige evaluaties te verlagen naar 2 en nogmaals te proberen?

Wat verder opvalt dat de 5.000 regels waar jij het over hebt precies 10 keer het maximum is van het aantal regels per page

I already made a separate PowerBI downloading only 1 table. This didn’t work. I have cache issues I think. The original monitoring mentiones max age. See below. It literally mentiones No Cache, No store

When I empty the cache in the process, it mentiones no reply from responschache. see below

De handmatige Tixly-aanpak is vervangen door een Tixly-driver binnen alle Invantive-producten. Deze kan ook grotere hoeveelheden transacties uitlezen door data incrementeel te laden in bijvoorbeeld een Azure SQL Server-database.