Error Invalid JSON A comma character was expected

Ik krijg bij een refresh telkens de volgende error;

  • Underlying error message OData: Invalid JSON. A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas.

Geeft dit artikel voldoende houvast om de oorzaak te vinden?