Exact online app - enkel toegang geven tot één dossier

Ik heb zonet de Exact Online app succesvol geregistreerd.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de app enkel data vanuit één dossier kan opladen?

We hebben namelijk meerdere dossiers en Power BI mag maar tot één dossier toegang hebben.

Er zijn verschillende manieren om de toegang te beperken tot een deel van de dossiers. De keuze voor de beste manier is afhankelijk van het doel dat nagestreefd wordt; gaat het om beveiliging, consolidatie, selectie of anderszins?

Het beste startpunt is de uitleg onder:

Meer informatie over Exact Online consolidatie met Power BI is te vinden in Is Exact Online consolidatie met Power BI mogelijk?. Achtergrondkennis over division scoping is te vinden in Wat is "division scoping"?.