Exact Online betaalgedrag per klant ophalen

In ExactOnline kan je per klant zien wat zijn betaalgedrag tot nu toe is geweest. Dus los van openstaande posten(receivables).

In de browser heet dit veld: “AveragePaymentDaysValue”

Hoe krijg ik dit voor elkaar met jullie oplossing?

In de tabellen is hier op dit moment voor zover bekend geen veld aanwezig.

Een dergelijke berekening is zelf op te stellen door te kijken naar het aantal dagen tussen het inboeken en afboeken van de vordering per klant.

Mogelijkerwijs dat in de Exact Online documentatie de berekeningswijze staat.