Exact Online 'tabel' afschriften - af te handelen (vraagposten)

Beste mede gebruikers,

De vraagpost items worden binnen Exact Online verwerkt via het onderdeel Afschriften → Af te handelen. Door de wijze waarop Exact Online hiermee omgaat (voorstel doen van tegenboeking) is niet op een enkele grootboekrekening te zien voor welke ontbrekende betalingen/ontvangsten een factuur ontbreekt.

Ik zou graag dit overzicht willen opbouwen vanuit de database voor nadere analyse. Helaas kan ik de juiste opbouw niet achterhalen. Is er meer bekend over in welke tabel/tabellen dit is opgenomen?

Bij voorbaat dank.

Dio