Transacties afgeletterd / Matched binnen grootboekrekening

Wij willen binnen Exact online gebruik gaan maken van het afletteren van de rekening Nog te ontvangen goederen.

Binnen de tabel ‘ExactOnlineREST Incremental TransactionLinesIncremental@eol’ ben ik dus op zoek naar een mogelijkheid om deze te filteren

Afgeletterde transacties

Binnen de tabel kan ik geen veld vinden en in een andere topic werd vermeld dat je moet kijken naar status 20 of 50. Wij hebben nog nauwelijks afletteringen gedaan, maar al wel een hele bulk transacties met status 50. Dit kan dus niet kloppen.

Hebben jullie een idee om afletteringen te filteren uit de transacties?

Uit welk scherm is dit een screenshot?

Dag Guido,

Dit is vanuit de grootboekkaart.

Dag Guido,

Ik gebruik nu de tabel ExactOnlineXML.XML.MatchSetLines@eol om de afletteringen uit Exact te krijgen. Alleen als ik een aantal afletteringen doe, wordt deze tabel niet geupdated.
Pas als ik wissel naar de Ex versie, wordt er wel geupdated.
Heeft dit misschien met de Cache te maken?

Is er ook en REST versie van deze tabel?

Hierbij ook de code:

let
Bron = OData.Feed(“https://bridge-online.cloud/concave-exact-online/odata4”, null, [Implementation=“2.0”]),
#“ExactOnlineXML.XML.MatchSetLines@eol_table” = Bron{[Name=“ExactOnlineXML.XML.MatchSetLines@eol”,Signature=“table”]}[Data],
#“Rijen gefilterd” = Table.SelectRows(#“ExactOnlineXML.XML.MatchSetLines@eol_table”, each ([DIVISION_CODE] = “2981309”) and ([MATCHLINES_MATCHSET_GLACCOUNT_CODE_ATTR] = “3090”)),
#“Andere kolommen verwijderd” = Table.SelectColumns(#“Rijen gefilterd”,{“MATCHLINES_MATCHSET_GLACCOUNT_CODE_ATTR”, “FINYEAR_ATTR”, “ENTRY_ATTR”, “DIVISION_NAME”}),
#“Dubbele waarden verwijderd” = Table.Distinct(#“Andere kolommen verwijderd”, {“ENTRY_ATTR”}),
#“Namen van kolommen gewijzigd” = Table.RenameColumns(#“Dubbele waarden verwijderd”,{{“MATCHLINES_MATCHSET_GLACCOUNT_CODE_ATTR”, “Rekening”}, {“ENTRY_ATTR”, “Boekstuk”}})
in
#"Namen van kolommen gewijzigd"