Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring

Naast veel nieuwe gebruikers kent Invantive Bridge Online als onderdeel van Invantive Cloud ook steeds meer intensief gebruik. In de reeds bestaande Bridge Online Monitoring is het bij grote en complexe rapportages lastig om het overzicht te houden doordat er honderden verzoeken voor gegevens binnenkomen voor een reeks Power BI rapporten.

Om het gebruiksgemak bij intensief gebruik van Power BI te verhogen zijn ten opzichte van de versie van 30 november 2020 een aantal verbeteringen doorgevoerd in de Bridge Online Monitoring.

De volgende verbeteringen zijn beschikbaar:

  • Eenvoudiger weergave
  • Tooltips op alle velden met mogelijk lange teksten
  • Detailmodus
  • Weergave SQL, aantal rijen en herkomst.

De laatste twee worden verder toegelicht.

Door op een regel in de Bridge Online Monitoring te klikken worden de achterliggende details van het OData-verzoek weergegeven. Onderaan de details staat een uitgebreide lijst van de uitgevoerde stappen.

In de details en in het overzicht is zichtbaar of de data uit de cache komt of vers opgehaald is. Ook is het aantal rijen zichtbaar; momenteel alleen indien de data vers opgehaald is. Het aantal rijen opgehaald uit de OData cache is momenteel niet zichtbaar.

Ook is het Invantive SQL-statement zichtbaar. In dit voorbeeld betreft dit het ongefilterd ophalen van de verkoopfacturen uit Exact Online:

select t.*
from   ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoicesBulk@eol t

Indien vanuit Power BI een OData-filter meegestuurd wordt, dan zal dit zichtbaar zijn als een where clause. Dit helpt om te analyseren of Power BI wel de juiste OData filters meestuurt of juist de evaluatie grotendeels op de PC laat uitvoeren. Het laatste duurt soms vele malen langer.