Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring

Go to English version

Naast veel nieuwe gebruikers kent Invantive Bridge Online als onderdeel van Invantive Cloud ook steeds meer intensief gebruik. In de reeds bestaande Bridge Online Monitoring is het bij grote en complexe rapportages lastig om het overzicht te houden doordat er honderden verzoeken voor gegevens binnenkomen voor een reeks Power BI rapporten.

Om het gebruiksgemak bij intensief gebruik van Power BI te verhogen zijn ten opzichte van de versie van 30 november 2020 een aantal verbeteringen doorgevoerd in de Bridge Online Monitoring.

De volgende verbeteringen zijn beschikbaar:

  • Eenvoudiger weergave
  • Tooltips op alle velden met mogelijk lange teksten
  • Detailmodus
  • Weergave SQL, aantal rijen en herkomst.

Net zoals eerder zijn uitsluitend verzoeken van de huidige gebruiker zichtbaar. Verzoeken van andere gebruikers, hetzij in de eigen organisatie, hetzij elders, zijn niet zichtbaar. Bij het gebruik van een apart dienstenaccount voor het laden met PowerBI Service dient de Bridge Online Monitoring geopend te worden met dat dienstenaccount.

De laatste twee worden verder toegelicht.

Door op een regel in de Bridge Online Monitoring te klikken worden de achterliggende details van het OData-verzoek weergegeven. Onderaan de details staat een uitgebreide lijst van de uitgevoerde stappen.

In de details en in het overzicht is zichtbaar of de data uit de cache komt of vers opgehaald is. Ook is het aantal rijen zichtbaar; momenteel alleen indien de data vers opgehaald is. Het aantal rijen opgehaald uit de OData cache is momenteel niet zichtbaar (update: dit is wel zichtbaar sinds september 2021).

Ook is het Invantive SQL-statement zichtbaar. In dit voorbeeld betreft dit het ongefilterd ophalen van de verkoopfacturen uit Exact Online:

select t.*
from   ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoicesBulk@eol t

Indien vanuit Power BI een OData-filter meegestuurd wordt, dan zal dit zichtbaar zijn als een where clause. Dit helpt om te analyseren of Power BI wel de juiste OData filters meestuurt of juist de evaluatie grotendeels op de PC laat uitvoeren. Het laatste duurt soms vele malen langer.

Het bij verre meestvoorkomende probleem zijn time-outs. Power BI hanteert standaard een time-out van 10 minuten terwijl veel gebruikers veel zware real-time queries hebben die langer dan 10 minuten duren. De oplossingen voor een time-out staan in Vermijd time-out fout bij Power BI OData download. Oplossingen voor andere veel voorkomende problemen zijn beschreven in Wat zijn de aandachtspunten om een nieuwe klant op Power BI te implementeren?.

Herkomst Queries

Bij de details onderin zijn zowel van het verzoek als het antwoord de zogenaamde “HTTP-headers” zichtbaar, waaronder de “User-Agent”. De User-Agent hoort een weerspiegeling van de gebruikte applicatie te zijn.

User-Agent met de inhoud “Microsoft.Data.Mashup” is Microsoft Power BI.

Het is raadzaam om een eigen HTTP-header toe te voegen met een herleidbare waarde aan bijvoorbeeld Azure Data Factory pipelines om het probleem van het niet kunnen herleiden van de herkomst van de OData queries te verkleinen. Een stappenplan voor het herleidbaar maken van downloads is te lezen in OData downloads herleiden naar Power BI data sets.

More insight with new Bridge Online Monitoring
Binnenhalen artikelvoorraden in Excel Power Query
Azure Data Factory: Cannot write more bytes to the buffer than the configured maximum buffer size: 2147483647
ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@EOL geeft "Too many rows"
Power BI downloads vanuit Twinfield, Exact Online en anderen vlot afbreken
Power BI - TeamLeader - query wordt tweemaal uitgevoerd
Prestatieproblemen bij het ophalen van de Teamleader data via SQL Server
Probleem inlezen data Exact Online in Power BI [DataSource.Error]
Volledigheid SalesInvoices / SalesInvoiceLines
Geleidelijke verlaging van Exact Online API-limieten leidt tot "Too many requests" en itgeneor229 foutmeldingen
OData: Request failed: The operation has timed out
Transacties afgeletterd / Matched binnen grootboekrekening
Samenvattend overzicht gebruik Bridge en App Online door organisatie
Time-out bij het inlezen van TeamLeader tabel `Teamleader.V2Flat.InvoiceLinesAll` in PowerBI (itgenboe070)
Niet opladen van gegevens uit de Cloud
Power BI refresh via Invantive bridge op Loket.nl
Twinfield / Power BI error: Request failed in Power BI navigator
Koppeling Invantive-PowerBI (Twinfield administraties)
Hoe los ik een itgenrst013 error op voor datums voor de start van de Gregoriaanse kalender?
Foutmelding bij refreshen in PowerBI: Information is needed in order to combine data
Problemen ophalen tabel ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol
Itgenoda316 Timeout bij ophalen gegevens via Invantive Cloud
Itgenboe147 melding
Time-out bij het inlezen van TeamLeader tabel `Teamleader.V2Flat.InvoiceLinesAll` in PowerBI (itgenboe070)
De geplande vernieuwing is uitgeschakeld omdat in ten minste één gegevensbron de referenties ontbreken
Exact Online downloaden lukt niet: De geplande vernieuwing is uitgeschakeld omdat in ten minste één gegevensbron de referenties ontbreken
Exact Online downloaden lukt niet: De geplande vernieuwing is uitgeschakeld omdat in ten minste één gegevensbron de referenties ontbreken
Exact Online downloaden lukt niet: De geplande vernieuwing is uitgeschakeld omdat in ten minste één gegevensbron de referenties ontbreken
The remote server returned an error: (500) Internal Server bij Teamleader en Exact
Financial ReceivablesList@eol niet up-to-date
Verminder hoeveelheid data en verbeter de prestaties van uw Power BI-rapport door te filteren
"Unable to read data" bij het laden van Exact Online data
OData - Bridge-online.cloud doet het niet meer met Power BI: itgenboe161
Geen verbinding vanuit PowerBi: Kan niet verifiëren met de opgegeven referenties
Dashboard refresh: data van na week 15 niet beschikbaar na verversen
Activeren nieuwe versie view in Bridge Online
OData: Invalid JSON op Exact Online InvoiceTerms
DataSource.Error: OData: Invalid JSON. A comma character ',' was expected in scope 'Array'. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas
Authenticatie error OData-feed Exact Online
Visma.net Power BI download Dimensions geeft: A comma character ',' was expected in scope 'Array'
Itgenboe147 bij ophalen gegevens uit Simplicate
Balans per periode van kostenplaats en grootboekrekening?
Exact Online - Power BI refresh blijft hangen of duurt erg lang
Relatieclassificatie voor o.a. marktsegment wordt niet gevuld met waarde
PowerBI.com Service OData-download issue: "An existing connection was forcibly closed by the remote host."
Headers toevoegen aan Power BI data sets via OData
Exact Online downloaden lukt niet: De geplande vernieuwing is uitgeschakeld omdat in ten minste één gegevensbron de referenties ontbreken
Trage performance en time-out
Gemakkelijker OData downloads analyseren met Bridge Online Monitoring
Twinfield database ververst niet: itgentfr091 op TimeAndExpensesDetails
Power BI melding Teamleader bij download: De onderliggende verbinding is gesloten; bij ontvangst is er een onverwachte fout opgetreden
Itgeneor229 Er is geen capaciteit meer beschikbaar voor API-gebruik op partitie '2628...'
OData: Request failed: The operation has timed out
Automatisch verversen PowerBI geeft: "An existing connection was forcible closed by the remote host"
Bridge Online cache moet eerst geleegd worden voordat PowerBi nieuwe date ophaalt
Power BI: "Het laden wordt geblokkeerd door fouten in andere query's"
Duur verversen Power BI service varieert sterk

Ik merk dat jullie aanpassingen gedaan hebben aan de monitoring maar die is hierdoor helaas een pak minder leesbaar geworden. Vooral het “pad” zorgt voor problemen - zie voorbeeld.

E.e.a. is inmiddels verder verbeterd qua indeling. Hopelijk is zo weer beter bruikbaar.