Balans per periode van kostenplaats en grootboekrekening?

Ik ben binnen de REST API’s op zoek naar een bestand waarin per periode niet alleen de gootboeksaldi staan, maar ook de kostenplaatsen saldi. Dus een gecombineerd bestand met saldi van grootboeknummer en kostenplaats.

Pak ik de detail files uit bijvoorbeeld FinancialTransactionlines@eol dan blijft deze “hangen”. Duurt ook te lang voor een snelle refresh. De BalancelinePerPeriod is weer zonder kostenplaatsen etc.

Ik wil deze uiteindelijk verder verwerken in Power BI.

Welke moet ik hebben?

De Exact Online saldi per kostenplaats, kostendrager, grootboekrekening, periode, jaar en administratie staan in BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis.

De post-fix CostAnalysis verwijst naar de aanwezigheid van kostenplaatsen en kostendragers.

Merk op dat Balance in de tabelnaam vertaalt naar het Nederlands “saldi” en niet naar “balans”. Er staan ook Winst&Verlies-rekeningen in.

Het gebruik van TransactionLines wordt afgeraden tenzij er bijzondere redenen zijn om deze tabel te gebruiken, zoals uploaden van data of zeer specifieke filters. Voor alle andere gevallen raden we TransactionLinesIncremental aan die tot wel 1.000x sneller is, in het bijzonder vanaf het tweede gebruik.

Merk op dat de *Incremental-tabel genormaliseerd is. Voor velden zoals grootboekrekeningcode is het nodig om de master-tabellen ook op te halen en af te beelden in het Power BI-model. Gebruik hiervoor eventueel een van de voorbeeldtemplates op deze site.

Lees meer over de snelle incrementele Exact Online-tabellen op:

Een overzicht van de meestgebruikte Exact Online-tabellen is te vinden in Aanbevolen en populaire Exact Online tabellen voor 2022.

De tabel TransactionLinesIncremental staat nu al een half uur te wachten op de bridge. De andere bestanden komen keurig binnen in Power BI.
Op de een of andere manier lijkt het alsof de tabel TransactionLinesIncremental blijft “hangen”?

Is dat ergens vast te stellen? Is dat een bekend fenomeen bij deze tabel?

Hangen blijven van TransactionLinesIncremental is geen bekend probleem. Het kan wel om veel data gaan die de eerste keer volledig opgehaald wordt. Kijk hiervoor in Bridge Online Monitoring naar de voortgang zoals beschreven in Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring.

Advies is om ook - indien nog niet geweest - de gratis uitleg te plannen. Hierbij wordt het concept uitgelegd en hoe e.e.a. bekeken kan worden.

In de loop van de avond zal een release in productie genomen worden. Hierbij wordt de dienst kortstondig onderbroken.

Via het rapport “Environmentanalysis” of “Omgevingsanalyse” op https://get-my-report.com kunt u snel achterhalen hoe groot de omgeving is.

Welke omvang wordt hier gerapporteerd in aantal rijen voor TransactionLinesIncremental?

Heb uiteindelijk de view gebruikt die in de toelichting van juli stond: View TransactionsIncremental.

Deze is in een paar minuten binnen, en dus sneller dan de TransactionLINESincremental.

De genoemde view bevat dezelfde data als de regels. Eigenaardig. Mogelijk dat het initieel laden langer duurde.

In de view is standaard selectie lineNumber=0 “ingebakken”. In de TransactionLinesIncremental staat echt elke regel. Dat scheelt in regels enorm.

Goed gezien! Inderdaad. De bulk van de doorlooptijd is het bijwerken van de boekingen. Het teruggeven zou erg snel moeten gaan. Interessant probleempje.

Helaas krijg je bij de kleinere versie alleen de debiteuren en crediteuren regels dus… toch maar teruggevallen op de …LINES… versie…
Deze loopt na ca 5 minuten helemaal door… gelukkig :slight_smile:

Correct. De tabel TransactionsIncremental bevat alleen de kop van de boeking zoals beschreven Bijzondere regelnummers zoals 9999 op financiële transacties in Exact Online. Alle regels, inclusief de kop en bijvoorbeeld de BTW-regel, staat in de tabel TransactionLinesIncremental van Exact Online.