Beginbalans Exact Online ontbreekt in ReportingBalance en BalanceLinesPerPeriod

Als ik data ophaal uit Exact Online uit de tabellen:

krijg ik een incorrect saldo van de grootboekrekening. Het verschil is te verklaren door het ontbreken van de beginbalans.

Ik heb nergens kunnen vinden waar ik deze beginbalans vandaag kan halen. Heeft iemand hier ideeën waar het fout gaat?

Gaat het om administraties die door de Exact Online conversietool omgezet zijn?

Wordt dus de beginbalans na de geautomatiseerde conversie door Exact Online bedoeld?

Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wat zou het verschil zijn?
Het gaat om de beginbalans die te zijn is wanneer een grootboekkaart wordt weergegeven per periode, zonder jaren aan te vinken. Zie screenshot.

OK.

De automatische conversie van Exact Online passeert bedrijfsregels die gelden als de conversie handmatig of via de API’s gedaan wordt. De automatische conversie kan bijvoorbeeld rustig een regelnummer 9999 vullen met een boeking en maakt daarna nog tienduizenden regels aan in een boekstuk.

Dit is ook naar verluidt de reden waarom de periode waarin de automatische conversie werkt niet geopend kan worden, anders dan andere periodes: daar kun je herhaaldelijk de periode openen en sluiten.

We hebben wel eens klachten gehad dat de beginbalans uit de automatische conversie niet via de API’s was op te vragen. Dit geldt ook voor boekingen; die zijn dan niet uit te lezen via sommige API’s.

Mogelijk dat de oorzaak duidelijker wordt met een antwoord op:

  • Betreft het alle administraties of enkele, bijvoorbeeld een klantcluster?
  • Ontbreekt de openingbalans in alle jaren of alleen in het oudste aanwezige financiële jaar met boekingen?

Ik loop tegen het zelfde aan. Geldt voor alle administratie! Ik zoek een tabel waar de begin balans in staat. In alle jaren zijn de beginbalansen niet aanwezig.

Zie je de beginbalans wel in BalanceLinesPerPeriod?

Daar zie ik ze wel, thanks.

Ik neem aan dat hier de XML versie wordt bedoeld. Deze bevat de data van de afgelopen 3 jaren. Mijn beginbalans stamt uit 2009.

Dat is correct. Standaard biedt BalanceLinesPerPeriod grofweg alleen minimaal de afgelopen twee jaar. en vrijwel altijd drie. Meer uitleg en tips hierover zijn te lezen in BalanceLinesPerPeriod versus ReportingBalance. Mochten er daarna vragen zijn, gelieve dan een nieuw topic te starten. Dit topic is al afgesloten.

Extra info: De view BalanceLinesPerPeriodAll bevat alle jaren (beschikbaar vanaf 1 oktober 2022).

1 Like