Exact - Beginbalans niet in REST Financial ReportingBalance@eol?

Omdat het binnen halen detailboekingsregels van de IncrementalLeddger data te lang duurde ben ik teruggevallen op de saldiregels uit ExactOnlineREST.Financial.ReportingBalance@eol.

Omdat ik de saldi niet geheel aangesloten kreeg met Exact Online ben ik gaan zoeken. Het lijkt er op dat de mutaties vanuit de beginbalans niet meekomen in dit bestand.

Kan iemand dat bevestigen?

In welke bestand kan ik de data van de boeking van de oorspronkelijke beginbalans vinden?

Het probleem lijkt gerelateerd aan Beginbalans Exact Online ontbreekt in ReportingBalance en BalanceLinesPerPeriod.

Meer achtergrond over mogelijk ontbrekende cijfers is te lezen in BalanceLinesPerPeriod versus ReportingBalance.

De beginbalans kan nogal eens incorrect terugkomen in de Exact Online-tabellen. Zo maakt de standaard conversie van Exact Globe naar Exact Online bijvoorbeeld boekingen aan met meer dan 10.000 regels. Er zijn gevallen bekend waardoor regel 9999 (BTW, zie Bijzondere regelnummers zoals 9999 op financiële transacties in Exact Online) gewoon een niet-BTW bedrag bevatte. Waarschijnlijk zijn er meer problemen met geconverteerde administraties, maar het is lastig hierop zinvolle ondersteuning te krijgen. De openingsboekingen kunnen als goed is ook niet heropend worden omdat de conversie wat aparte dingen doet die eigenlijk niet kunnen.

Als alternatief is daarom advies om de inhoud van BalanceLinesPerPeriod te bestuderen; die zal waarschijnlijk beter aansluiten.

1 Like

EXtra info: De view BalanceLinesPerPeriodAll bevat alle jaren (beschikbaar vanaf 1 oktober 2022).

1 Like

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.