Exact Online downloaden lukt niet: De geplande vernieuwing is uitgeschakeld omdat in ten minste één gegevensbron de referenties ontbreken

In Eenvoudiger autorisaties vernieuwen op Invantive Cloud - #2 wordt een antwoord gegevens als een datacontainer reparatie nodig heeft, dit is bij ons niet het geval.

Onderstaande foutmelding blijven wij ontvangen.

Fout in de gegevensbron: De geplande vernieuwing is uitgeschakeld omdat in ten minste één gegevensbron de referenties ontbreken. Als u de vernieuwing weer wilt starten, gaat u naar de instellingenpagina van de gegevensset en geeft u referenties op voor alle gegevensbronnen. Activeer vervolgens de geplande vernieuwing weer.
URI cluster: WABI-WEST-EUROPE-E-PRIMARY-redirect.analysis.windows.net
Activiteits-id: 40cf8d3c-04d2-4fa6-ba04-2db534700127
Aanvraag-id: 77b9cd56-d7d0-63f8-e785-58d68af3396f
Tijd: 2022-05-30 09:29:10Z

Foutmeldingen vanuit PowerBI zijn bevatten helaas weinig aanknopingspunten.

Kunt u de verversing uitvoeren en dan via Invantive Bridge Online Monitoring op de verzoeken achterhalen wat de achterliggende melding is en deze toevoegen als antwoord met zowel meldingscode (itgen...) als tekst en tijdstip?

Deze meldingen komen er elke keer naar voren in de systeemberichten.

30-05-2022 12:03:26 E itgenboe070 Displayed Bridge Online HTTP 500 server error.

De gegevensdownload werd geannuleerd na 35 seconden, waarschijnlijk door de gebruiker.
30-05-2022 12:03:26 E itgenboe241 De gegevensdownload werd geannuleerd na 35 seconden, waarschijnlijk door de gebruiker.

Advies is om niet in de systeemberichten van PowerBI.com te kijken, maar binnen Invantive Bridge Online of eventueel Invantive Cloud.

Foutmeldingen vanuit PowerBI zijn bevatten helaas weinig aanknopingspunten.

Kunt u de verversing uitvoeren en dan via Invantive Bridge Online Monitoring op de verzoeken achterhalen wat de achterliggende melding is en deze toevoegen als antwoord met zowel meldingscode (itgen...) als tekst en tijdstip?

Deze melding staat in de systeemberichten:

31-05-2022 06:54:57 E itgenboe070 Displayed Bridge Online HTTP 500 server error.

Het downloaden van gegevens werd geannuleerd na 14 seconden, bijvoorbeeld doordat de gebruiker wegnavigeerde in de gebruikersinterface.
31-05-2022 06:54:57 E itgenboe242 Het downloaden van gegevens werd geannuleerd na 14 seconden, bijvoorbeeld doordat de gebruiker wegnavigeerde in de gebruikersinterface.
31-05-2022 06:54:57 E itgenboe070 Displayed Bridge Online HTTP 500 server error.

Het downloaden van gegevens werd geannuleerd na , bijvoorbeeld doordat de gebruiker wegnavigeerde in de gebruikersinterface.
31-05-2022 06:54:57 E itgenboe242 Het downloaden van gegevens werd geannuleerd na , bijvoorbeeld doordat de gebruiker wegnavigeerde in de gebruikersinterface.
31-05-2022 06:54:42 E itgenboe070 Displayed Bridge Online HTTP 500 server error.

Het downloaden van gegevens werd geannuleerd na 2 seconden, bijvoorbeeld doordat de gebruiker wegnavigeerde in de gebruikersinterface.
31-05-2022 06:54:42 E itgenboe242 Het downloaden van gegevens werd geannuleerd na 2 seconden, bijvoorbeeld doordat de gebruiker wegnavigeerde in de gebruikersinterface.

We hebben de tijdstippen kunnen correleren met Invantive Cloud systeemberichten. Dit zijn geen downloads van data maar het gebruik van Invantive Bridge Online Monitoring bij het afsluiten van de browser. In de volgende versie zal dit in de tekst duidelijker worden aangegeven zodat het meteen duidelijk is voor u.

Er zijn de 8 uur voorafgaand aan de registratie geen downloads vanuit Power BI geweest.

Kunt u de verversing uitvoeren - via PowerBI.com of via Power BI Desktop - en dan via Invantive Bridge Online Monitoring op de verzoeken achterhalen wat de achterliggende melding is en deze toevoegen als antwoord met zowel meldingscode (itgen...) als tekst en tijdstip?

Als alternatief is het misschien handig om contact op te nemen met de consultant die het ingericht heeft voor een kort consult.

13 02-06-2022 04:54:50.021 itgenimg018 Monitoring Responskoppen: Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload, X-Robots-Tag: none, Content-Type: text/html; charset=utf-8, Cache-Control: no-cache, no-store, Pragma: no-cache, Vary: Accept-Encoding, Content-Encoding: br, Set-Cookie: (header aanwezig)
12 02-06-2022 04:54:50.021 itgentmm021 Throttle Alle begrenzingen zijn vrijgegeven.
11 02-06-2022 04:54:50.021 itgentmm024 Throttle Het enige beschikbare slot voor dit verzoek is vrijgegeven.
10 02-06-2022 04:54:50.020 itgentmm024 Throttle Een slot is vrijgegeven voor het abonnement.
9 02-06-2022 04:54:50.020 itgenire052 ResponseCache Responscache uitbreidingsmethode voltooid.
8 02-06-2022 04:54:50.015 itgenire071 ResponseCache Verzoek wordt mogelijk niet beantwoord vanuit de responscache.
7 02-06-2022 04:54:50.015 itgentmm025 Throttle Het enige beschikbare slot beschikbaar binnen het abonnement is in gebruik genomen.
6 02-06-2022 04:54:50.014 itgentmm036 Throttle Het abonnement staat 1 parallelle downloadslots toe waarvan 1 beschikbaar zijn. Wachten is niet nodig.
5 02-06-2022 04:54:50.014 itgentmm025 Throttle Het enige beschikbare slot voor dit specifieke verzoek is verworven.
4 02-06-2022 04:54:50.013 itgentmm022 Throttle Een ander identiek actief verzoek neemt momenteel het enige beschikbare slot in beslag. Wacht tot het andere verzoek is voltooid.
3 02-06-2022 04:54:50.012 itgentmm020 Throttle Pas de volgende begrenzingen toe: Op abonnement gebaseerde limiet van maximaal actieve verzoeken (beperkt parallellisme tot 1 actieve verzoeken), Samenvoegen identieke verzoeken (beperkt parallellisme tot 1 actieve verzoeken).
2 02-06-2022 04:54:50.010 itgenimg019 Monitoring Aanvraagheaders: Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,/;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9, Accept-Encoding: gzip, deflate, br, Accept-Language: nl-NL,nl;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7, Authorization: (header aanwezig), Connection: close, Cookie: (header aanwezig), Host: bridge-online.cloud, Referer: https://bridge-online.cloud/monitoring, User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36, sec-ch-ua: Not A;Brand;v=99, Chromium;v=102, Google Chrome;v=102, sec-ch-ua-mobile: ?0, sec-ch-ua-platform: Windows, upgrade-insecure-requests: 1, sec-fetch-site: same-origin, sec-fetch-mode: navigate, sec-fetch-dest: document.
1 02-06-2022 04:54:50.010 itgenimg036 Monitoring GET-aanvraag voor /monitoring.

Dit betreft geen download van Power BI, maar de monitoring zelf. Dit is te zien aan de volgende onderdelen:

  • GET-aanvraag voor /monitoring.
  • User-Agent is Chrome en niet Microsoft.Data.Mashup (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=304225)

Dat dit user interface inhoud betreft zal ook zichtbaar zijn bij de melding. Daar zal iets staan zoals sinds deze week (voorheen was het zonder de URL te begrijpen lastiger te doorgronden):

Download of the user interface contents was cancelled after … seconds, such as by the user navigating away in a browser.

Een download van data is herkenbaar aan het voorkomen van odata4 in de getoonde URL. Ook zal normaliter bijvoorbeeld de kolom SQL-statement en de kolom met aantal rijen een waarde hebben.

Volgens onze registratie zijn er op dit Invantive Cloud account in de afgelopen 4 weken geen downloads geweest van data.

Kunt u:

Gedurende de verversing dienen er real-time rijen zichtbaar te worden voor elke download vanuit PowerBI met een vertraging van hoogstens enkele seconden.

Als alternatief is het misschien handig om contact op te nemen met de consultant die het ingericht heeft voor een kort consult.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.