OData niet vernieuwen

We kunnen de OData database niet vernieuwen.

Foutmelding:

Laatste poging voor vernieuwen is mislukt: 23-1-2023 10:50:13
Gepland vernieuwen is uitgeschakeld.
Details verbergen
Fout in de gegevensbron:
De geplande vernieuwing is uitgeschakeld omdat in ten minste één gegevensbron de referenties ontbreken.
Als u de vernieuwing weer wilt starten, gaat u naar de instellingenpagina van de gegevensset en geeft u referenties op voor alle gegevensbronnen.
Activeer vervolgens de geplande vernieuwing weer.
URI cluster: WABI-EUROPE-NORTH-B-redirect.analysis.windows.net
Activiteits-id: 3f656260-bbb6-4767-b7e6-f86f90f85b2d
Aanvraag-id: 44df9ffc-89d6-0170-9e35-595b007d5bc6
Tijd: 2023-01-23 09:50:13Z

Deze melding kan zijn oorzaak terugvinden binnen de instellingen binnen Microsoft PowerBI.com, of binnen Invantive Bridge Online.

Is er een foutmelding zichtbaar bij Invantive Bridge Online Monitoring?

Zo ja, welke foutmelding met itgen... foutcode is zichtbaar daar?

Zo nee, controleer dan de instellingen binnen PowerBI.com. Controleer dan ook of de referenties bij elke gegevensbron ingesteld zijn zoals in de Microsoft PowerBI.com foutmelding staat.