Authenticatie error OData-feed Exact Online

Sinds vanochtend krijg ik telkens een authentication error in Power BI voor de OData feed:

We couldn’t authenticate with the credentials provided

Dit na het uitvoeren van de stappen beschreven in dit forum. Juistheid van de credentials is ook niet het probleem.

Ik vermoed dat het probleem in Power BI zit met de Edge backend authenticatie, maar wilde toch even checken of er een bekende issue is voor Invantive Cloud.

Het is geen bekend probleem op dit moment.

Wat is Edge backend authenticatie?

Treedt het probleem ook op bij het aanmelden op Invantive Bridge Online Monitoring vanuit een browser?

Zo ja, dan gelieve het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Zo nee, controleer dan de instellingen in Power BI Desktop en PowerBI.com zorgvuldig. Haal ze eventueel weg en voer ze opnieuw op.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.