Invantive Cloud release 2020-11-30 biedt meer snelheid en inzicht

Vandaag is een nieuwe release van Invantive Cloud in productie genomen. Het betreft een release met meerdere grote wijzigingen. De voornaamste wijzigingen worden in dit topic beschreven:

  • Toevoegen V2.0 NMBRS Connector voor Power BI naast V1.0.
  • Meer inzicht in lopende Power BI downloads.
  • Hogere verwerkingssnelheid.

Toevoegen V2.0 NMBRS Connector voor Power BI naast V1.0

Zoals aangekondigd komt er naast de huidige V1 van de NMBRS connector een V2. In deze release treft u een groot aantal nieuwe NMBRS tabelfuncties aan. De bestaande tabelfuncties zijn in stand gebleven voor V2, maar daarnaast zijn er velden en vooral veel tabellen toegevoegd. De reeks is nog niet volledig; voor NMBRS Companies en Debtors zijn nog meer elementen te verwachten de komende weken.

De NMBRS V2 connector is relatief beperkt qua views vergeleken met de V1 connector. Er wordt momenteel vooral gewerkt aan het toevoegen en testen van nieuwe tabelfuncties. Zodra voldoende volledig zullen views toegevoegd worden.

Connectoren kunnen wisselen tussen de oude en nieuwe versie. Standaard staat V2 ingeschakeld. Je kunt de V1 weer gebruiken door vanuit het scherm Databases de database te kiezen, daarna de knop Datacontainers en daarna bij het veld Verbindingsspecificatie de connectorattribuut revert-to-v1 de waarde true te geven.

De nieuwe tabellen kun je het makkelijkst bekijken via de SQL editor knop.

Meer inzicht in lopende Power BI downloads

Er zijn twee hoofdomgevingen van Bridge Online die gebruikt worden. Voor Power BI en Power Query gebruik wordt meestal gebruik gemaakt van https://bridge-online.cloud. Voor web apps wordt meestal gebruik gemaakt van https://app-online.cloud.

Je kunt voortaan aanmelden op deze URL’s via de browser met de gebruikersnaam en wachtwoord ingesteld via de Bridge Online configuratie.

Na aanmelden krijg je een scherm zoals:

waarbij de grote knoppen dezelfde functionaliteit hebben als de kleine knoppen links in het menu. Met
“Databases” krijg je een overzicht van de databases waar de huidige gebruiker rechten op heeft. En via “Monitoring” krijg je een real-time overzicht van de recente en huidige OData4 verzoeken voor bijvoorbeeld AFAS Profit of Exact Online.

Als je bijvoorbeeld een voorbeeld van dagboeken ophaalt uit Exact Online Spanje naar Power BI:

Merk op dat de Size de omvang van de gegevens die via het netwerk gaat is. Dit is na compressie via gzip of Brotli, afhankelijk wat de HTTP client aanvraagt. De daadwerkelijke omvang is pakweg 10x groter.

Dan zie je in de monitor:

image

Je ziet dat eerst de OData4 metadata verzameld wordt, waarna de gegevens opgevraagd worden.

Ook meer gedetailleerde informatie is beschikbaar, zoals het aantal opgehaalde rijen naar Power BI:

Door op de OData4 regel te klikken, zie je de onderliggende stappen. je ziet bijvoorbeeld het aantal tot dan opgehaalde rijen, maar ook vertraging door de abonnementsafhankelijke bovengrens van aantal parallelle downloads en aantal administraties/partities.

De inhoud van de OData4 monitoring wordt beperkt tot de verzoeken vanaf je eigen gebruikersaccount. Zelfs verzoeken van andere gebruikers binnen dezelfde organisatie zijn niet zichtbaar. De downloads van gebruikers binnen de eigen organisatie zijn wel te vinden in het scherm Sessie-I/O’s op Invantive Cloud met een vertraging tot 1 dag.

Tot 2x hogere verwerkingssnelheid

De nieuwe release van Invantive Cloud maakt gebruik van .NET 5 in plaats van .NET Standard 2.0. Gegeven de massief parallelle architectuur van Invantive Cloud is er een consistente en meetbare snelheidswinst. Metingen geven op onderdelen een snelheidsverbetering aan tot een factor 2 en ook intuïtief merken we zelf dat bijvoorbeeld de web frontend circa 2x sneller werkt. De snelheidswinst van daadwerkelijke downloads zal variëren omdat die mede afhangt van de achterliggende platformen.