Itgengpr087 fout bij herladen Exact Online dataset in Power BI Cloud

Bij het herladen van datasets in Power BI cloud treedt de volgend melding op:

Onderliggende foutcode: -2147467259
Onderliggend foutbericht: Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Aanvraag mislukt:
OData-versie: 3 en 4, fout: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (The database ‘ACME B.V. - john.doe@acme.com-acme: acme’ could not be opened. (itgengpr087, 6b466baa-0676-46c8-b39a-01fd4be44079))
OData-versie: 4, fout: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (The database ‘ACME B.V. - john.doe@acme.com-acme: acme’ could not be opened. (itgengpr087, ca42e7e6-d9ba-457e-9bb1-0b42fca8a0bd))
OData-versie: 3, fout: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (The database ‘ACME B.V. - john.doe@acme.com-acme: acme’ could not be opened. (itgengpr087, 9cf8087d-f219-43aa-852b-fa78ec8af610))
DM_ErrorDetailNameCode_UnderlyingHResult: -2147467259
Microsoft.Data.Mashup.ValueError.DataSourceKind: OData
Microsoft.Data.Mashup.ValueError.DataSourcePath: https://bridge-online.cloud/acme/odata4
Microsoft.Data.Mashup.ValueError.Reason: DataSource.Error
URI cluster: WABI-WEST-EUROPE-D-PRIMARY-redirect.analysis.windows.net
Activiteits-id: 04ac028c-2f02-4846-803e-abf3da98e96c
Aanvraag-id: 17c56dd8-3e39-4210-b7fb-e486c73474dd
Tijd: 2021-07-04 04:11:06Z

Het geldt voor alle datasets die ik wil herladen.

Ik heb al de ‘Autorisatie vernieuwd’ van de datacontainer en ik heb ook al in Exact Online alle rechten gegeven voor de Invantive app. Beiden zonder resultaat.

Kan dit te maken hebben met de aangekondigde wijzigingen op 1 juli door Exact Online?

Maar belangrijker nog: hoe kan ik het fixen, want op dit moment is Acme “stuurloos”?

Via het beveiligde scherm Systeemberichten is de achterliggende volledige foutmelding horende bij foutcode itgengpr087 te zien:

The database ‘ACME B.V. - john.doe@acme.com-acme: acme’ could not be opened. The encrypted contents of a disk cache file are missing.

Dit is ook te zien via de monitor op Invantive Bridge Online. Door op de rode regel te klikken worden ook eventueel onderliggende details zichtbaar.

Alleen voor Invantive support is zichtbaar dat het gaat om de versleutelde disk cache voor het tellen met $count van de Exact Online administraties. Deze telling wordt gebruikt om zo goedkoop mogelijk te bepalen of het nodig is om alle administratienamen op te halen; een aantal Invantive-gebruikers heeft duizenden administraties en het herhaaldelijk ophalen bij elke job is relatief duur.

Het tijdstip van de eerste melding en het diskcachebestand geven aan dat dit probleem gisteren voor het eerst optrad. De achterliggende oorzaak is waarschijnlijk dat het probleem veroorzaakt is door een storing gisteren. Het aantal gebruikers en de hoeveelheid data dat via Invantive Cloud loopt is door de aankondigingen over de Exact Online aanpassingen rond 1 juli sterk gestegen. Ook gebruikers met eigenlijk te grote aantallen administraties voor het platform maken er gebruik van.

Een aantal maatregelen zullen komende week in productie genomen worden om de kans op herhaling van dit probleem te verkleinen.

Voor deze specifieke foutmelding is een correctie gemaakt door ongeldige bestanden die aangemaakt zijn gedurende de storing te verwijderen; gelieve de Power BI download nogmaals te proberen.

Merk op dat Exact Online de aanpassingen oorspronkelijk gepland voor livegang op 1 juli over een langere tijd verspreid en gefaseerd zal gaan uitrollen volgens de laatste berichten. Er is nog geen bekend schema voor wanneer welke wijziging live zal gaan en over welke apps. De periode van het risico op storingen zal hierdoor langer worden; de kans op storingen kleiner: een combinatie van langere onzekerheid maar lagere impact.

Het lijkt erop dat hij het nu weer doet inderdaad.

Bedankt voor je snelle antwoord!

1 Like