PowerBI kan data niet meer ophalen vanuit Exact (itgenboe146)

Bij het ophalen van data in PowerBI wordt deze fout gegeven:

Details: "Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
. The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error. (The log on code ‘exactapi2021’ can not be an Invantive Cloud user name. Please check that you are NOT using the user name and password of a connected platform. Use your Invantive Cloud user name instead. (itgenboe146, 77e21a3b-fb0a-431c-ba34-b264b7ff6d24))
… idem voor 3 en 4…

Blijkbaar wordt er ergens geprobeerd in te loggen met de Exact aanmeldcode waar Invantive aanmeldcodes gebruikt moeten worden, maar ik heb geen idee waar dit hersteld moet worden.

Waar kan ik dit repareren?

Is dat hier?

Deze vraag is sterk gelijkend op Te veel opeenvolgende aanmeldpogingen (itgenboe077), zie ook aldaar.

Ergens wordt vanuit Power BI of PowerBI.com een poging gedaan om data te downloaden met credentials die bij Exact Online horen in plaats van bij Invantive Cloud. Er moet altijd gewerkt worden met de Invantive Cloud credentials; Invantive Cloud zorgt voor de juiste omzetting naar de verschillende platformen, waar Exact Online er één van is.

Advies is om in Invantive Bridge Online Monitoring te kijken naar het request dat deze melding geeft.

Achterhaal of het gaat om Power BI Desktop en van wie, of PowerBI.com.

Benaderen die gebruiker en vraag hem de credentials te verwijderen in zijn Power BI (zie reactie van @jes) en indien nodig opnieuw de dataset te publiceren.

Super! Kon niet vinden in PowerBI waar ik mijn credentials kon updaten, maar hiermee is het gelukt. Dankjewel!

1 Like