Itgenboe041 bij herladen PowerBI

Ik krijg volgende error tijdens het herladen van ons Power BI rapport:

Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(None; last user review was (never) and last change was on 29-06-2022 15:07, and party was last reviewed on (never) and last change was on (never).
Please log on to Invantive Cloud and diagnose the block reason given for ‘john.doe@acme.com’.
(itgenboe041, a0f2ab5d-f18d-4c68-b089-29ec3c74c27a))
… Dito version 3, dito version 4 …

Wij gebruiken een dienstenaccount om de data in Power BI te herladen en hebben dit al meerdere keren met succes kunnen uitvoeren.

Volgens gelijkaardige post op het forum moet ons account nog door Invantive gevalideerd worden: Itgenboe041 bij ophalen gegevens met Power BI

De foutmelding ontstaat doordat het account niet goedgekeurd is voor gebruik binnen deze organisatie omdat het eigenlijk bij een andere organisatie hoort. Een dienstenaccount mag niet bij een andere organisatie horen en ook niet gebaseerd zijn op delegatie.

Advies is om een apart dienstenaccount aan te maken voor het automatisch laden. Stel de organisatie heeft e-mailadressen van het formaat @acme.com, gebruik dan een dienstenaccount zoals s-invantive@acme.com (waarbij s- staat voor een regelmatig terugkerende prefix om dienstenaccounts te herkennen) of dienst@acme.com.

Advies is om het nu gebruikte dienstenaccount te laten verhuizen naar de bijbehorende organisatie.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.