Itgenscr564 melding bij inlezen gegevens klant

Bij het inlezen van gegevens bij een relatie krijg ik een foutmelding:

  • Verwerkingsfout Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Request failed: OData Version: 3 and 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (The selected database segment ‘CUSTOMER-exact-online’ must exist for party ‘CONSULTB.V.’. Please verify that a database with this segment exists for the party. (itgenscr564, 55181379-40ff-450f-8d93-26f23c57618d))
    OData Version: 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (The selected database segment ‘CUSTOMER-exact-online’ must exist for party ‘CONSULT B.V.’. Please verify that a database with this segment exists for the party. (itgenscr564, ac36df8b-6e81-4eca-9fab-4457b66d5f94))
    OData Version: 3, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (The selected database segment ‘CUSTOMER-exact-online’ must exist for party ‘CONSULT B.V.’. Please verify that a database with this segment exists for the party. (itgenscr564, 04fce970-74a2-49db-93d1-4c873447708e))
  • URI cluster WABI-WEST-EUROPE-E-PRIMARY-redirect.analysis.windows.net
  • Activiteits-id 5961e595-bc9c-4e50-910b-5868a698f20a
  • Aanvraag-id 774a55fa-c567-42c0-84d6-6c37d390837e
  • Tijd 2021-09-27 05:13:04Z

Op basis van het formaat van de foutmelding neem ik aan dat het rapport gevuld wordt via PowerBI.com.

De gebruiker van “CONSULT B.V.” is een andere organisatie dan de eigenaar van de database. Waarschijnlijk is er gebruik gemaakt van delegatie, maar zit de user die de Power BI refresh doet niet meer in de organisatie van de delegatieverlener.

Advies is om bij automatisch laden altijd gebruik te maken van een gebruiker die vast in de organisatie zit, en niet van de user van een Power BI-consultant.

Dat voorkomt de foutmelding itgenscr564 bij terugwisselen vanuit een delegatie naar het eigen bedrijf of bij nog erger bij het wisselen naar een andere relatie.

Het is ook mogelijk voor de superuser om binnen een organisatie een “dienstenaccount” te maken. Dit is een account met beperkte rechten in Invantive Cloud, specifiek bedoeld voor het herhaaldelijk en automatisch verwerken van Power BI refreshes.