Error itgenscr754 Loket.nl refresh Power BI

Sinds een paar dagen loopt de verversing van een rapportage in Power BI niet meer, voorheen maanden wel zonder problemen. Betreft een rapportage uit Loket.nl via een delegatie in Invantive Cloud.

Onderstaand de foutmelding:

Processing error: Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(Het geselecteerde databasesegment ‘XXXXXXX’ moet bestaan voor de delegerende organisatie ‘BI-XPERTS B.V.’.
Controleer of er een database met dit segment bestaat voor de delegerende organisatie.
Misschien bestaat de database in plaats daarvan in uw oorspronkelijke organisatie.
Schakel in dat geval terug naar uw oorspronkelijke organisatie of gebruik een Invantive Cloud-account binnen uw oorspronkelijke organisatie om gegevens uit de database op te halen.
(itgenscr754, 5399dffe-0f10-452b-b9ef-6acaed8801be))*

Zou dit komen door een aflopende delegatie vanuit de klant in Loket of Invantive naar ons?

Dit is gelijkend op "Het geselecteerde databasesegment 'acme-exact-online' moet bestaan voor de delegerende organisatie 'ACME B.V.'. " bij refresh (itgenscr754).

Gelieve de daar verstrekte adviezen uit te proberen.

Het is sterk af te raden om structurele verversing via delegatie te laten lopen. Delegatie is bedoeld voor kortstondige assistentie en niet voor productiedoeleinden.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.