Itgenscr754 Het geselecteerde databasesegment ‘...’ moet bestaan voor de delegerende organisatie

Go to English version

Bij het ophalen van data in Power BI kan een melding verschijnen zoals:

Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(Het geselecteerde databasesegment ‘acme-exact-online’ moet bestaan voor de delegerende organisatie ‘ACME B.V.’.
Controleer of er een database met dit segment bestaat voor de delegerende organisatie.
Misschien bestaat de database in plaats daarvan in uw oorspronkelijke organisatie.
Schakel in dat geval terug naar uw oorspronkelijke organisatie of gebruik een Invantive Cloud-account binnen uw oorspronkelijke organisatie om gegevens uit de database op te halen.
(itgenscr754, 2023e09e-f142-4794-b076-cc916e73278f))
… dito voor versie 3 en 4

De foutcode itgenscr754 geeft aan dat de database met de waarde acme-exact-online bij Bridge Online URL Segment niet bestaat in het Invantive Cloud scherm “Databases” in de organisatie waar via Delegatie toegang toe is verkregen.

Hierbij is sprake van “Delegatie”, waarbij consultants en andere externe partijen tijdelijk toegang krijgen tot een omgeving. Voor meer uitleg over delegatie: zie Toegang via delegatie op Invantive Cloud voor consultants.

Adviezen zijn:

  • Gebruik delegatie niet voor het structureel verversen zoals via PowerBI.com of andere productiedoeleinden. Delegatie is uitsluitend bedoeld voor assistentie en niet voor productiedoeleinden.
  • Gebruik een dienstenaccount (“service account”) voor het structureel downloaden met bijvoorbeeld de Power BI Service. Een dergelijke user account kan niet wisselen tussen organisaties, zoals via delegaties (zie Gebruikers beheren op Invantive Cloud) en is afgeschermd voor veel reguliere gebruikerstaken waardoor het beveiligingsniveau stijgt.
  • Kijk in het scherm “Databases” op Invantive Cloud of de gebruikte Invantive Cloud user deze database kan zien, of een qua naam gelijkende database die eigenlijk bedoeld wordt.
  • Wissel naar een andere organisatie via delegatie of wissel terug naar de eigen organisatie.
  • Overweeg het gebruik van Power BI rapport dat dynamisch is qua gebruikte URL zodat eenvoudig gewisseld kan worden tussen meerdere Invantive Cloud databases van verschillende organisaties. Dat kan bijvoorbeeld met Power BI Parameters zoals beschreven in Gebruik Power BI parameters met Invantive Bridge Online.