Request failed: OData Version: 4, Error: The remote server returned an error: (500)

We krijgen de volgende error als we data in PowerBI proberen in te laden:

Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Request failed:
OData Version: 4, Error:
The remote server returned an error: (500)
Internal Server Error.
An internal error ‘06D79D’ occurred.
Please contact your supplier.
(itgenclr093, bf0f7c81-2e22-4e75-b8d4-9a763bcc05d7))

Zou iemand kunnen vertellen waar het probleem ligt?

Gelieve nogmaals te proberen. De Invantive Bridge Online en Invantive App Online was overmatig belast. Dit is inmiddels hersteld.

1 Like