Invantive cloud databases verversen Exact Online niet

Bij het verversen van gegevens vanuit PowerBI wordt de volgende melding ontvangen:

*Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Request failed: *
*OData Version: 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (eol: Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token. Het access token kon niet worden verkregen. The column with name ‘val’ can not be determined in ‘sep.public.sep_kvps’. Meld aan op Invantive Cloud en vernieuw de autorisatie op de datacontainer met alias ‘eol’ van de database ‘Exact Online (nl) as *****’. (itgenase126, **********))
*OData Version: 3, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (eol: Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token. Het access token kon niet worden verkregen. The column with name ‘val’ can not be determined in ‘sep.public.sep_kvps’. Meld aan op Invantive Cloud en vernieuw de autorisatie op de datacontainer met alias ‘eol’ van de database ‘Exact Online (nl) as **********’. (itgenase126, ***************))

Wanneer we vervolgens in Exact de autorisatie vernieuwen krijgen we een error in Invantive Cloud (systeemfout )itgenase126

Dit vindt plaats bij iedere bestaande invantive cloud database, die we vervolgens in het Powerbi rapport toevoegen.

Even een post om een update te krijgen.

Dit probleem hangt samen met de momentele storing zoals beschreven op Storing Invantive Cloud - blijft hangen op aanmelden.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.