Storing Invantive Cloud - blijft hangen op aanmelden

Op dit moment is er een storing bij het aanmelden op Invantive Cloud. Bij elke schermwisseling moet opnieuw aangemeld worden en lijsten geven een foutmelding met “JSON error”.

Er wordt aan een oplossing gewerkt.

Workaround is om https://cloud.invantive.com te vervangen door https://cloud-direct.invantive.com voor de duur van de storing.

Het vernieuwen van de autorisaties en het opvoeren van nieuwe databases is NIET mogelijk op dit moment bij database met OAuth autorisatie.

Voor meer informatie over de storing en voortgang van de oplossing, kijk op Invantive Status - Invantive Cloud keeps trying to log you on.

Deze oplossing werkt bij ons niet voor het vernieuwen van de autorisatietokens. Overigens kunnen wij momenteel ook nog niet verklaren waarom deze autorisatietoken is verlopen.

1 Like

De oorzaak van de storing is nog niet gevonden. Een tijdelijke workaround is aangebracht zodat aanmelden weer mogelijk is. Het download van de schermen zal langzamer gebeuren. Analyse zal verder doorlopen.

Foutmeldingen bij het ophalen van toegangsgegevens op Exact Online, Teamleader en aantal andere platformen werden veroorzaakt als gevolgschade. Een update hierover volgt nog.