Te veel opeenvolgende aanmeldpogingen (itgenboe077)

Bij het refreshen van de Exact Online data in Exel via OData verkrijgt een user bijgevoegde foutboodschap:

De externe server heeft een fout gertourneerd:
(500) Interne serverfout.
Te veel opeenvolgende ongeldige aanmeldpogingen voor gebruiker ‘…’.
First failed attempt was on … (UTC) and last one at … (UTC). Please try again after … (UTC).
(itgenboe077, 72f218bc-ea62-45df-bd0e-e5cddd234aac)

Hoe kan ik dit oplossen zonder de time-out af te wachten?

De foutcode itgenboe077 treedt op als de gebruiker vaker dan 25x achtereenvolgens een foutieve aanmeldgegevens heeft verstrekt.

Een veelvoorkomende oorzaak bij het eerste gebruik is het invullen van de gebruikersnaam en wachtwoord op het cloudplatform in plaats van de gebruikersnaam en wachtwoord van Invantive Cloud.

Gebruik altijd de gebruikersnaam en wachtwoord van Invantive Cloud! De gebruikersnaam van Invantive Cloud is altijd een e-mailadres.

Het gebruikersaccount wordt dan voor langere tijd vergrendeld; dat kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen.

Op dit moment is er voor andere gebruikers geen mogelijkheid om het account eerder te ontgrendelen. Het is mogelijk om hiervoor telefonisch bij support een verzoek in te dienen, maar dit gaat gepaard met een aparte authenticatie van de identiteit, waardoor het meestal een dagdeel of langer duurt.

Het komt vaker voor dat per abuis de aanmeldcode van Exact Online of Loket gebruikt wordt op Bridge Online. Een aantal controles zijn toegevoegd (foutcode itgenboe146) en de teksten zijn uitgebreid met hints.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.